Home > Nieuws > Gemeente helpt HSLnet naar gezonde financiële positie
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Gemeente helpt HSLnet naar gezonde financiële positie

 
 
Gemeente helpt HSLnet naar gezonde financiële positie
 
Geschreven door Gemeente Heeze-Leende   
zaterdag, 02 juli 2016 10:22

Afgelopen maandag, 27 juni besloot de gemeenteraad positief op het voorstel van burgemeester en wethouders om HSLnet vooruit te helpen naar een gezonde financiële positie. Dat is goed nieuws voor HSLnet en wij informeren u graag over de nog te nemen stappen. Wilt u weten wat aan het besluit van de gemeenteraad vooraf ging dan verwijzen wij u graag naar een eerdere nieuwsbrief.

Wat heeft de gemeenteraad besloten
HSLnet heeft in een periode waarin de rente relatief hoog stond een lening afgesloten bij ABN AMRO om in alle kernen glasvezel te kunnen leggen. Inmiddels zijn de economische tijden veranderd en is de rente op dit moment heel laag. Het is dus slim om de bestaande lening af te lossen en een nieuwe lening aan te gaan tegen een lager percentage rente. HSLnet maar ook zeker de gemeente Heeze-Leende ziet glasvezel nog steeds als een maatschappelijke nutsvoorziening, net als gas, water en elektriciteit, en wil dus ook nog steeds het buitengebied graag daarvan voorzien. Daarom heeft de gemeenteraad besloten om het college van B&W op te dragen om per direct de revitalisering van HSLnet op te pakken binnen de financieringsvoorwaarden zoals hieronder verwoord. De gemeente en HSLnet gaan de komende maanden ervoor zorgen dat aan de financieringsvoorwaarden wordt voldaan. Als alles is uitgewerkt binnen de voorwaarden zal de gemeenteraad na de zomervakantie het geld ter beschikking stellen via een lening van ongeveer 5,5 miljoen die de gemeente aangaat tegen het huidige rentepercentage.  Met deze lening worden de uitstaande HSLnet leningen afgelost en worden de grotere crediteuren (bedrijven die nog geld van HSLnet tegoed hebben) betaald. Hierdoor ontstaat een gezonde financiële positie voor HSLnet, waardoor HSLnet weer verder kan met haar ideaal: een glasvezelvoorziening voor iedereen.

Financieringsvoorwaarden die gemeenteraad heeft gesteld
De gemeente gaat natuurlijk niet zomaar ruim 5 miljoen lenen aan HSLnet. De gemeente wil daarvoor ook meer zeggenschap krijgen in het bestuur van de stichting HSLnet. Binnen de organisatiestructuur van HSLnet is in het verleden gekozen om naast de coöperatie een stichting op te richten. (zie afbeelding van het organogram). Op dit moment is er een verwevenheid tussen de Stichting HSLnet en de Coöperatie HSLnet. u.a. Een van de financieringsvoorwaarden is dat we de Stichting HSLnet loskoppelen van de coöperatie. Waarbij beide onderdelen, dus zowel Stichting als Coöperatie hetzelfde doel hebben: namelijk het instant houden van de glasvezelvoorziening in Heeze-Leende. De gemeente krijgt het recht om het bestuur van de stichting te benoemen. De stichting wordt dan eigenaar van het netwerk. De coöperatie (de inwoners van Heeze-Leende die lid zijn van HSLnet) gaat de glasvezel huren van de stichting en de coöperatie is verantwoordelijk voor een goede exploitatie. Als de coöperatie zorgt voor meer leden, daalt de huurprijs voor de glasvezel. De exploitatie van de coöperatie bestaat straks dus grotendeels uit een bedrag aan huur dat zij aan de stichting betaalt, en inkomsten die zij van de leden krijgt, door samen met providers allerlei diensten aan te bieden op het glasvezelnetwerk. Doet de coöperatie het goed, dan houdt zij meer geld over om weer te investeren in het maatschappelijk belang van haar leden en daarmee van Heeze-Leende. Bijvoorbeeld via de stichting de aanleg van glasvezel in het buitengebied regelen. Een andere voorwaarde is dat de gemeente eerste hypotheek en een pandrecht krijgt op het glasvezelnetwerk. Uiteraard moet ook de op dit moment bestaande gemeentegarantie worden doorgehaald. De gemeente staat op dit  moment garant voor een bedrag van 3,8 miljoen euro voor de lening die HSLnet in het verleden zelf bij AMN AMRO heeft afgesloten. Door de lening bij ABN AMRO af te lossen, vervalt ook deze garantstelling en leidt de revitalisering van HSLnet tot een beperkter financieel risico van de gemeente. Daarnaast stelt de gemeente als voorwaarde dat de coöperatie komt met een business plan voor haar exploitatie, waaronder ook de rentelasten en uitkeringen aan obligatiehouders.

U zult begrijpen dat de komende weken zowel door de gemeente als door HSLnet hard gewerkt wordt om aan alle financieringsvoorwaarden te voldoen: het wijzigen van de statuten, het voordragen van een stichtingsbestuur, het maken van een businessplan, het voeren van gesprekken om de lening onder zo gunstig mogelijke omstandigheden te kunnen sluiten, etc. De raad heeft ook hiervoor op 27 juni een bedrag beschikbaar gesteld. 

Kortom
Zowel de gemeente als HSLnet hebben er belang bij dat HSLnet een gezonde financiële basis krijgt. Beiden staan nog steeds achter ons ideaal: een open glasvezelnetwerk waarop alle inwoners, bedrijven en instellingen zich kunnen aansluiten. Een netwerk waarop ook lokale en maatschappelijke diensten kunnen worden aangeboden, naast televisie, internet en telefoon door diverse providers. Dit HSLnet glasvezelnetwerk ligt al in alle kernen (Heeze, Leende, Leenderstrijp, Sterksel), op Bedrijventerrein De Poortmannen in Heeze, het Kasteel in Heeze, Kapellerput, het Crematorium, de Huisvenseweg in Heeze en het Providentiaterrein in Sterksel. Er ligt dus een groot kapitaal in de grond, waar iedereen in Heeze-Leende gebruik van kan maken. De gemeente wil zoveel mogelijk de (financiële en maatschappelijke) risico’s beperken voor de gemeenschap. Met name om deze twee redenen is de gemeente bereid om deze investering te doen. Zodra alles is uitgewerkt binnen de financieringsvoorwaarden zal de gemeenteraad na de zomervakantie het geld ter beschikking stellen. Hierdoor ontstaat een gezonde financiële basis voor HSLnet, waardoor HSLnet weer verder kan met haar ideaal: een glasvezelvoorziening voor iedereen.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan kunt u contact opnemen met de Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

Laatst aangepast op zaterdag, 02 juli 2016 10:25