Home > Nieuws > Handreiking voor verdere acties na schade door hagelstorm
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Handreiking voor verdere acties na schade door hagelstorm

 
 
Handreiking voor verdere acties na schade door hagelstorm
 
Geschreven door Gemeente Heeze-Leende   
zondag, 24 juli 2016 12:03

Het is een maand geleden dat een hagelstorm een spoor van vernieling achterliet in de gemeenten Asten, Bergeijk, Heeze-Leende (in iets mindere mate) en Someren. Inmiddels kunnen we zeggen dat de gevolgen groot zijn en spreken we van een ramp. De eerste dagen stonden in het teken van verdere schade voorkomen en letterlijk puinruimen. Nu wordt de balans opgemaakt en de impact van de ramp zichtbaar.

Op de eerste plaats willen we alle inwoners bedanken voor hun inzet en hun daadkracht. De hele situatie heeft een burenhulp op gang gebracht van een ongekende omvang. Ondanks de eigen schade aan het dak, de auto of de tuin, was er met name oog voor de mensen in de omgeving die zichzelf niet direct vooruit konden helpen. Wij zijn onverminderd trots op de zelfredzaamheid van onze inwoners en op de enorme berg werk die er tot op heden is verzet. We willen iedereen graag vragen om ook de komende periode oog en oor te blijven houden voor iedereen die door de schade in een moeilijke situatie verkeert.

De gemeente is veelvuldig in het getroffen gebied aanwezig geweest. Eerst vooral om onveilige situaties te verhelpen en te voorkomen, later vooral om verhalen en vragen van inwoners op te halen. Met elkaar hebben we de schade door de hagel en de gevolgen van de ramp geïnventariseerd. De conclusie die we kunnen trekken is dat er nog altijd onduidelijkheden zijn en dat er (soms grote) problemen zijn ontstaan. Daarom hebben we deze handreiking opgesteld; een overzicht met per thema concrete acties en handelingen die inwoners, al dan niet samen met de gemeente, kunnen volgen. De bijgevoegde lijst met veelgestelde vragen en antwoorden geeft een compleet en duidelijk overzicht van andere specifieke vragen en opmerkingen.

Asbest
Veel inwoners hebben schade aan de asbesthoudende daken van hun huis, schuur, boerderij of bedrijf. Indien het om geschroefde hecht gebonden platen (bijvoorbeeld golfplaten) gaat en om niet meer dan 35 m2 dan mag u deze zelf verwijderen. Dit kan door middel van ‘handpicking’; met  handschoenen het asbest oprapen en opruimen. Het asbest dient in zakken gedaan te worden van minimaal 0,2 mm dik. Deze zakken mogen daarna aangeboden worden bij de milieustraat.

Als het om meer dan 35 m2 aan asbestplaten gaat, dan dient u een sloopmelding aan te vragen via http://www.omgevingsloket.nl/. Na een inventarisatie zal een gecertificeerd bedrijf het asbest verwijderen en afvoeren. In de lijst met veelgestelde vragen en antwoorden zijn ook andere zaken met betrekking tot asbest opgenomen. Mocht uw vraag hier niet bij staan, kunt u te allen tijde contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer 040-22 41 400.

Fysieke veiligheid
Door de herstel- en bouwwerkzaamheden lopen de straten van de getroffen gebieden vol met kranen, vrachtwagens, busjes en ander materieel. Het is uiteraard van belang dat de werkzaamheden doorgang kunnen vinden. Echter willen we u vragen veiligheid in acht te blijven nemen. Let er op dat de wegen goed toegankelijk blijven en dat voetgangers veilig over straat kunnen.

Inmiddels zijn er gevallen bekend van malafide bedrijfjes en personen die misbruik willen maken van de situatie door hun diensten aan te bieden. Wanneer inwoners hier dankbaar op ingaan, wordt hen later een torenhoge rekening gepresenteerd. Ben alert op verdachte situaties en meld het direct aan de politie als u de situatie niet vertrouwt.

Het kan voorkomen dat uw huis door schade niet volledig dicht is. Met de vakantie in het vooruitzicht is het daarom goed om afspraken te maken met uw buren. Vraag hen om een oogje in het zeil te houden gedurende uw afwezigheid en laat uw contactgegevens bij hen achter. Als uw buurt gebruik maakt van een groep op What’s app kunt u daar de oproep doen om tijdens uw afwezigheid extra waakzaam te zijn.

Psychosociale nazorg
De storm heeft niet enkel materiele schade met zich meegebracht. De gevolgschade, de ‘ramp na de ramp’ is eveneens groot. Onzekerheid over financiën, over het voortbestaan van het bedrijf of verdriet over de schade aan een woning met emotionele waarde kan een enorme impact hebben.Tijdens en vlak na de hagelstorm zijn reacties van ongeloof, verbijstering, angst, boosheid, verdriet ontstaan. Dit zijn normale reacties bij een onverwachte en ingrijpende gebeurtenis. In de weken erna kunnen reacties zoals slaapproblemen, prikkelbaarheid, concentratieproblemen, zichzelf verwijten maken en lichamelijke stressreacties optreden. Ook dit zijn normale reacties op een ingrijpende gebeurtenis. In de lijst met veelgestelde vragen en antwoorden is opgenomen hoe u op een goede manier met deze stressklachten om kunt gaan.

Bij de meeste mensen nemen de stressreacties na verloop van tijd geleidelijk af. Als de klachten blijven aanhouden, of als u zich zorgen maakt, kunt u contact opnemen met uw huisarts. De huisartsen zijn op de hoogte van de gevolgen van de ramp en zijn de aangewezen personen om u te helpen bij uw klachten.

Financieel/juridisch
Schades kunt u melden bij uw eigen verzekering. Maak naast een goede beschrijving van de situatie ook voldoende foto’s. Indien u recht heeft op een vergoeding, dan kunt u bij uw verzekering een voorschot vragen. Voor informatie over uitstel van aflossing, een overbruggingskrediet, of borgstellingsregeling kunt u contact opnemen met uw bank. In de lijst met veelgestelde vragen en antwoorden zijn ook andere zaken met betrekking tot financiën opgenomen. Mocht uw vraag hier niet bij staan, kunt u te allen tijde contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer, 040-22 41 400.

Voor alle thema’s geldt dat de gemeenten op dit moment nog druk doende zijn met het inventariseren van verdere oplossingen. Deze handreiking zal, evenals de lijst met veelgestelde vragen en antwoorden, mogelijk nog aangepast en/of aangevuld worden. Vragen kunt u te allen tijde blijven stellen via het algemene telefoonnummer van de gemeente, 040 22 41 400. U wordt zo goed mogelijk verder geholpen.