Home > Nieuws > Update dorpsraadvergadering maandag 10 oktober 2016
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Update dorpsraadvergadering maandag 10 oktober 2016

 
 
Update dorpsraadvergadering maandag 10 oktober 2016
 
Geschreven door Dorpsraad Sterksel   
donderdag, 20 oktober 2016 16:28

Hieronder een korte samenvatting van het overleg van de dorpsraad (DR).

In het kader van Burgerinitiatieven is er gesproken over de Ten Brakeweg en het Jagerspad.

Het initiatief Ten Brakeweg behelst een verharde wandel/fiets verbinding tussen de kern van Sterksel en Kloostervelden. De DR ziet een breed belang in dit initiatief. Kloostervelden heeft een groeiend aantal opgroeiende kinderen die in de toekomst veilig naar de basisschool in Sterksel moeten kunnen fietsen. Zij gaat zich de komende weken beraden op dit onderwerp en komt de volgende vergadering hierop terug.

Op het Jagerspad zijn twee bloembakken geplaatst en er worden verkeersborden ‘woonerf’ toegevoegd. Ook is de gemeente verzocht om een inrijdverbod voor vrachtwagens. Verbetering van het wegdek is pas mogelijk na sanering van de onderliggende zinkassen. Omdat de gemeente geen eigenaar is van de ondergrond, zoekt zij in overleg met de eigenaren naar een oplossing. De DR is hierin geen partij, wel wil zij een gesprek organiseren met de aanwonenden.

In het kader van milieu is gesproken over het Chijnsgoed.

De DR wil de behoefte peilen voor een (extra) informatieavond inzake de ontwikkelingen op het Chijnsgoed. Zij heeft hiervoor een enquête opgestart, welke is gecommuniceerd via: sterksel.nu, facebook, De Parel, Heeze24, de winkel en het dorpshuis Valentijn. De enquête kan elektronisch ingevuld worden via de OPPI-app[1], via de mail met een invulformulier op Sterksel.nu en via een papieren versie in de winkel. Tot nu toe is de response erg teleurstellend. Deze tussentijdse uitkomst dwingt de DR na te denken over het vervolg: nog een keer enquêteren, de avond niet organiseren of een andere manier zoeken om de bewoners van Sterksel te informeren. De datum van een eventuele informatieavond zal hierdoor met enkele weken moeten worden verplaatst. Wordt vervolgd!

In het kader van Infrastructuur is er gesproken over: SamenMeeNaarDeA2, Het fietsbeleidsplan gemeente Heeze-Leende en de workshop Poortmannen van 22 september

Het project SamenMeeNaarDeA2 werkt hard aan haar eindrapport waarin alle antwoorden staan op vragen van gemeenteraadsleden. De provincie overlegt op dit moment met het bedrijventerrein over financiering van het project.

Het fietsplan bevat voorstellen voor verbeteringen aan het fietsnetwerk voor recreatief en woon-werkverkeer. De belangrijkste zaken zijn: Er komt een verbetering in het fietsnetwerk tussen Heeze en High Tech Campus en er worden kleine verbeteringen doorgevoerd aan andere fietspaden. De focus hierbij ligt op veiligheid. Er wordt afgezien van rode fietsstroken op de Oostrikkerdijk.

Industrieterrein de Poortmannen wordt in 2017 d.m.v. een tweede uitgang aangesloten op Sterkselseweg. Aansluitend wil de Werkgroep Verkeer van de gemeenteraad Heeze-Leende op korte termijn een deel van Centrale As realiseren (een verbinding Sterkselseweg–Somerenseweg om de Ginderover vrij te waren van vrachtverkeer). In een workshop hebben een groot aantal belanghebbenden (bedrijven Poortmannen, Kempenhaeghe, omwonenden, enz.) een brainstorm gehouden over mogelijke oplossingen. Hierbij is als voorbeeld het idee naar boven gekomen voor een verbinding Sterkselseweg–Somerenseweg, via de Vlaamseweg. De DR heeft in een overleg met burgemeester Verhoeven vragen gesteld over de gang van zaken tijdens de workshop.

Ten slotte werd in het kader van welzijn en zorg gesproken over Huisvesting van statushouders in Sterksel.

De DR heeft bij de gemeente aangedrongen op een proactieve communicatie naar zijn bewoners over de komst van statushouders naar Sterksel. De DR ziet geen specifieke eigen rol in deze communicatie. De DR ziet statushouders als toekomstige bewoners van Sterksel en zal ze net als andere nieuwe bewoners op een warme manier welkom heten (denk hierbij bijvoorbeeld aan de ‘inburgerings'dag 'CU@SterkselCity' die afgelopen tweede Pinksterdag tijdens de Kermis werd georganiseerd in samenwerking met het team SterkselCity en Leuk Op Sterksel (LOS).

 


[1] De OPPI-app is speciaal ontwikkeld voor de vereniging Kleine Kernen ZO Brabant om de communicatie met de achterban te vereenvoudigen. Het programma vraagt om een éénmalige registratie.

Laatst aangepast op donderdag, 20 oktober 2016 23:24