Home > Nieuws > Geen bezwaar verandering mestvergisting
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Geen bezwaar verandering mestvergisting

 
 
Geen bezwaar verandering mestvergisting
 
Geschreven door Bron: Raadsinformatie week 43   
vrijdag, 28 oktober 2016 11:23

Aanvraag neutrale wijziging milieu voor verandering van de mestvergisting en mestscheiding door Chijnsgoed Parkmanagement B.V., Pastoor Thijssenlaan 43 in Sterksel

Op 12 september 2016 heeft de omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen van Chijnsgoed Parkmanagement B.V. Het gaat om het wijzigen van het proces van mestvergisting en mestscheiding aan de Pastoor Thijssenlaan 43 in Sterksel. Op 23 september 2016 is positief beschikt op de aanvraag. De aanvraag ligt tot 4 november ter inzage. Belanghebbenden kunnen tijdens de ter inzage termijn bezwaar indienen.

De mestvergisting en mestscheiding vormen een onderdeel van de plannen Bio Tech Park Brabant (BTPB). Investeerder BlueSphere wil graag de receptuur van de mix voor de vergisting gewijzigd hebben. Om aan deze wens te kunnen voldoen is een wijziging nodig van de omgevingsvergunning milieu.

Bij het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning was haast geboden. Vòòr 26 september 2016 moest de nieuwe aanvraag voor SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energie) zijn ingediend (een eerdere aanvraag is in de vorige subsidieronde afgewezen).
Een indieningsvereiste voor de SDE-subsidie is dat er een vergunning is verleend voor de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
Om deze reden is gekozen om de wijziging via een omgevingsvergunning milieu neutrale wijziging te doen. Het veranderen van de samenstelling van de mix via een milieu neutrale wijziging is alleen mogelijk als er minder mestscheiding plaatsvindt. Om het proces zo goed en snel mogelijk te laten verlopen is gekozen om eerst een concept aanvraag in te dienen. De gemeente heeft geadviseerd over de concept aanvraag.

In de huidige situatie is vergund:
- Mestscheiding: 220.000 ton/jaar dierlijke (dunne) mest;
- Vergisten: 40:000 ton/jaar vaste dierlijke mest, 60.000 ton/jaar vloeibare organische (afval)stoffen en 40.000 ton/jaar grasachtig materiaal.
In totaal is dit de vergunde doorzet van 360.000 ton/jaar.

Door de aangevraagde wijziging kan in de vergistingsinstallatie het volgende worden verwerkt:
- 220.000 ton mest/jaar, waarvan 130.000 ton/jaar voor vergisting van organische stoffen met mest en 90.000 ton/jaar voor monovergisting;
- 60.000 ton/jaar grasachtige (afval)stoffen;
- 70.000 ton/jaar producten die zijn genoemd op de positieve lijst uit bijlage IV van Bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, waarvan maximaal 40.000 ton vaste producten en minimaal 30.000 ton vloeibaar of als grasachtig beschouwd (verdisconteerd in 90.000 ton/jaar grasachtige (afval)stoffen.

De concept aanvraag was op een paar punten niet duidelijk, namelijk op de volgende punten:
- De beschrijving van het nieuwe vergistingsproces was niet duidelijk;
- Niet duidelijk was of er nu vooraf of achteraf mestscheiding plaatsvind;
- Niet duidelijk was of het aantal vervoersbewegingen toe of af zou nemen bij een doorzetverlaging van 360.000 naar 350.000 ton/jaar.

De aanvraag is naar aanleiding van het gemeentelijke advies aangepast. Uit de aanvraag blijkt hoe het vergistingsproces verloopt. In plaats van dunne mest gaat nu het residu uit de vergistingsinstallatie door de mestscheidingsinstallatie om er nog zoveel mogelijk water uit te halen. De doorzet in de nieuwe situatie is lager dan de vergunde situatie, maar dit leidt niet tot verlaging van de transportbewegingen. Dit heeft te maken met het volume van bepaalde producten.

Gezien het bovenstaande is besloten om geen bezwaar in te dienen.

Laatst aangepast op vrijdag, 28 oktober 2016 11:27