Home > Nieuws > Veel belangstelling voor ‘Urgentiegebied Sterksel Oost’
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Veel belangstelling voor ‘Urgentiegebied Sterksel Oost’

 
 
Veel belangstelling voor ‘Urgentiegebied Sterksel Oost’
 
Geschreven door Redactie   
woensdag, 16 november 2016 18:42

De provincie Noord-Brabant kent een Subsidieregeling urgentiegebieden met als doel het opheffen van overlast door veehouderijbedrijven.

Een urgentiegebied is een gebied waar de kwaliteit van de woonomgeving of de gezondheidssituatie als gevolg van overlast door de veehouderij onder de maat is, blijkend uit ten minste de indicatoren geurhinder, fijn stof of beleving van de bewoners.

Een verbeterplan is een plan, met als doel de overlast door de veehouderij in een urgentiegebied op te heffen. Bij verbeterplannen nemen de gemeenten het voortouw.

Klik hier voor meer informatie over de regeling

Sterksel Oost

De gemeente Heeze-Leende heeft twee urgentiegebieden bij de provincie aangemeld. Een daarvan is het ‘Urgentiegebied Sterksel Oost’. Op initiatief van wethouder Wilma van der Rijt is een ‘Werkgroep Urgentiegebied Sterksel Oost’ geformeerd, met inwoners uit Sterksel. Uiteraard is de dorpsraad blij met een project dat als doelstelling heeft de leefbaarheid in Sterksel te verbeteren. Daarom levert de dorpsraad een bijdrage in de vorm van inbreng van kennis. De gemeente Heeze-Leende is de trekker van het project.

De werkgroep heeft een inventariserend onderzoek verricht naar mogelijke verbeteringen en randvoorwaarden. De keurig gedocumenteerde ideeën werden  tijdens de inloopavond op dinsdag 15 november in Dorpshuis Valentijn gepresenteerd. Er was veel belangstelling, ook van betrokken politici. Voor wie dat wilde was er volop gelegenheid om met de werkgroepleden van gedachten te wisselen. Ook via een vragenformulier kon men reageren en ideeën aandragen. Begin december komen ze bij de werkgroep op de agenda.  

Klik HIER voor de presentatie

Klik HIER voor het vragenformulier
Dit formulier kunt u invullen en afgeven bij de Spar. 


 

Laatst aangepast op donderdag, 17 november 2016 12:38