Home > Nieuws > 450 handtekeningen voor SamenMeeNaarDeA2 !
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

450 handtekeningen voor SamenMeeNaarDeA2 !

 
 
450 handtekeningen voor SamenMeeNaarDeA2 !
 
Geschreven door Dorpsraad Sterksel, Jan Joosten   
donderdag, 01 december 2016 18:53

Zoals u weet hebben we onze voorstellen en rapporten onlangs aan de colleges van Heeze-Leende en Cranendonck voorgelegd. De beide colleges omarmden de voorstellen, stelden een  raadsvoorstel op (waarin ook een voorstel voor financiering van het project) en legden het geheel voor aan de gemeenteraden.

Intussen hebben inwoners van Sterksel en Maarheeze in groten getale de petitie getekend waarin gemeenteraadsleden gevraagd wordt in te stemmen met de voorstellen van het project SamenMeeNaarDeA2. In Sterksel en Maarheeze werden circa 450 handtekeningen opgehaald!  We voelen ons enorm gesteund door dit resultaat.

De projectgroep bedankt alle Sterkselnaren en Maarhezenaren voor deze geweldige ondersteuning, ook tijdens de informatie- en inloopavonden! 

Dinsdagavond heeft de adviescommissie van de gemeenteraad in Cranendonck zich over onze voorstellen gebogen. Voor ons als projectleden was dit een spannend moment omdat de gemeenteraad van Cranendonck in januari veel vragen had over onze voorstellen. 

Gelukkig is alles goed verlopen. Lenie Thijs, voorzitter van de dorpsraad Maarheeze, deed bij het begin van het agendapunt “SamenMeeNaarDeA2” een appel op de raadsleden om de bal die door de projectgroep voor de goal is gelegd in te schieten en een doelpunt te scoren. Om dit verzoek kracht bij te zetten overhandigde ze de 450 door u getekende petities aan commissie-voorzitter mevr. Bruggink. 

De raadsfracties waren unaniem van oordeel dat in het project prima werk is verricht. Er werd over het algemeen enthousiast gereageerd op de voorstellen. Uiteraard stelden de commissieleden ook een aantal vragen, maar we hebben veel hoop op een goede afloop. De definitieve besluitvorming vindt plaats in de raadsvergaderingen op 12 dec. in Heeze-Leende en 13 dec. in Cranendonck. 

Uiteraard houden we u op de hoogte.

Als u de voorstellen nog eens wilt bekijken:

Meer informatie over het project SamenMeeNaarDeA2? op:
https://www.sterksel.nu/wikisterksel/index.php/SamenMeeNaarDeA2 

Laatst aangepast op donderdag, 01 december 2016 19:00