Home > Nieuws > NGO Mama Alice op eigen benen.
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

NGO Mama Alice op eigen benen.

 
 
NGO Mama Alice op eigen benen.
 
Geschreven door Redactie   
woensdag, 14 december 2016 17:21

Mieke van Stiphout stopt met Mama Alice  

Meer dan 10 jaar heeft Mieke van Stiphout uit Sterksel zich met vele vrienden, bekenden en familie ingezet voor Stichting Mama Alice, die voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden duurzame veranderingen wil bewerkstelligen. 

En dat met een geweldig resultaat. De laatste actie was de uitverkochte benefietavond op 13 oktober. Die leverde € 4.500 op voor de kinderen in Peru. Het was haar laatste actie. Alles bij elkaar leverden door Mieke gecoördineerde activiteiten samen meer dan 15 % van de jaarinkomsten op.

Omdat er dingen zijn gebeurd waarmee Mieke zich niet kan verenigen, stopt zij, met heel veel verdriet, haar activiteiten voor Mama Alice.

Zij dankt allen die - op welke manier dan ook - in het verleden hebben bijgedragen aan Mama Alice en voor de vriendschappen die hierdoor zijn ontstaan.

 

 

Om een en ander te verduidelijken onderstaand de laatste nieuwsbrief van MamaAlice.

Beste vrienden van Mama Alice,

Sinds 2005 wil Mama Alice voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden duurzame veranderingen bewerkstelligen. Hiertoe is in Peru de NGO Mama Alice opgericht. Daarnaast werden er in Nederland en België stichtingen opgericht ten behoeve van de fondsenwerving en het monitoren van de bestedingen conform onze doelstellingen.  

In een eerdere nieuwsbrief hebben wij u reeds geïnformeerd over het stopzetten van onze steun aan de ontwikkeling van een ecolodge. De risico’s om dit plan uit te voeren onder de vlag van Mama Alice zijn voor ons onaanvaardbaar en vormen een bedreiging voor de kernactiviteiten van de stichting. Wij kunnen de besteding van de door u aan ons toevertrouwde gelden voor hulp aan kansarme kinderen in Ayacucho onvoldoende waarborgen. Ondanks vele pogingen is het ons niet gelukt  een oplossing te vinden die naar tevredenheid van beide partijen zou zijn geweest, en heeft de NGO Mama Alice in Peru besloten om per 1 januari 2017 als een volledig zelfstandige en onafhankelijke organisatie verder te gaan. 

Daarnaast zijn er gaandeweg onoverbrugbare tegenstellingen ontstaan met betrekking tot de wijze waarop Stichting Mama Alice moet worden bestuurd, wat haar verantwoordelijkheden zijn en de samenwerking tussen de stichtingen. Dit, en het besluit tot verzelfstandiging van de NGO, heeft tot het moeilijke besluit geleid  om de stichting te ontbinden. Ook de VZW Mama Alice in België heeft besloten om de fondsenwervende activiteiten te stoppen. 
 
Onze resultaten in de afgelopen 11 jaar : 

We kunnen met tevredenheid en dankbaarheid naar alle medewerkers en donateurs terugkijken op een periode waarin veel tot stand is gekomen.  

In de 11 met elkaar samengewerkte jaren hebben we met z’n allen: 

•    honderden vrijwilligers met hart en ziel aan het werk gehad op vele belangrijke terreinen  
•    honderden markten bemenst en vele producten van de Mamita’s verkocht  
•    tientallen fondsen enthousiast gevonden financiële bijdragen te leveren  
•    vele bedrijven bereid gevonden Mama Alice te sponsoren  
•    een aantal fantastische dames op het secretariaat werkzaam gehad die de drijvende kracht in Nederland zijn geweest  
•    zo’n 3,5 miljoen euro opgehaald met de totale ‘Mama Alice familie’   
•    vele enthousiaste en ludieke acties gevoerd ten behoeve van de straatkinderen in Peru  
•    drie keer de Transparant Prijs gewonnen en we zijn hiervoor ook nog twee keer genomineerd geweest  
  
 Met het bijeengehaalde geld kon men in Ayacucho onder andere: 

•    11 jaar lang vele kinderen huiswerkbegeleiding geven  
•    een paar honderd jongeren een vakopleiding geven  
•    honderden kinderen intensief begeleiden door (psycho-)sociaal werkers   
•    een aantal Mamita’s helpen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien  
  
Hoe gaat het verder?  
  
Mama Alice Peru gaat verder op eigen benen en gaat zelfstandig fondsen werven in Nederland, België, maar ook in Peru zélf en andere landen die in aanmerking komen. De reserves die Nederland en België nog hebben, worden besteed aan de onderwijs- en welzijnspoot van Mama Alice zodat het geld dat u geschonken heeft uiteraard terecht komt daar waar het voor bedoeld is. 
  
Heel veel dank  
 
Alle donateurs, vrijwilligers, sympathisanten, secretariaatsmedewerkers en iedereen die zich op welke manier dan ook heeft ingezet voor Mama Alice Nederland en de VZW in België willen we heel hartelijk danken voor het vertrouwen in en de betrokkenheid bij de Stichting en de VZW Mama Alice gedurende de afgelopen 11 jaar. Zonder u waren deze fantastische resultaten nooit mogelijk geweest.   
 
Wij wensen Fréderique en haar team in Ayacucho heel veel succes! 

 
Bestuur Nederland                          Bestuur België

12 december 2016  

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.  

De Stichting Mama Alice is sinds 12 december 2016 in liquidatie.

Laatst aangepast op woensdag, 14 december 2016 19:04