Home > Nieuws > Bedankt!
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Bedankt!

 
 
Bedankt!
 
Geschreven door Bas Huysmans en Lenie Thijs   
vrijdag, 16 december 2016 15:45

De Dorpsraden van Sterksel en Maarheeze
bedanken alle partijen die hebben bijgedragen aan het succesvol afronden van het Burger Initiatief SAMEN MEE NAAR DE A2. Dit initiatief voorziet in een haalbare verkeerskundige oplossing voor de transportbewegingen van en naar het Landbouwontwikkelgebied en het bedrijventerrein Poort43.

De kogel is door de kerk, zowel de Raad van Cranendonck als van Heeze-Leende hebben de afgelopen dagen unaniem ingestemd met de definitieve voorstellen van de projectgroep. Een beter resultaat was niet denkbaar.

Wij danken de gemeentes Cranendonck en Heeze-Leende, de provincie Noord-Brabant, het bedrijventerrein Poort43 en de firma van Asten, de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij en alle andere betrokken instanties en vrijwilligers voor hun constructieve bijdrage. Maar zeker danken wij ook onze achterbannen voor de langdurige en positieve steun gedurende dit jarenlange proces.

Vele duizenden uren vrijwilligerswerk zijn besteed aan het uitwerken en analyseren van het project. Het resultaat mag er dan ook zijn en kan zich meten met de toplopers in Nederland als het gaat om burgerparticipatie. Een voorbeeld dat hopelijk doet volgen!

De realisatiefase kan nu worden gestart. Wij weten dat er nog veel werk in het verschiet ligt. Denk bijvoorbeeld aan de exacte inpassing van het tracé en aan het optimaliseren van de milieukundige aspecten. Ook dat vinden we belangrijk.

De realisatiefase zal zeker nog de nodige tijd en energie vragen. De Dorpsraden zien dit vervolg met vertrouwen tegemoet en blijven betrokken!
 

Namens Dorpsraad Sterksel                Namens Dorpsraad Maarheeze
Bas Huysmans                                      Lenie Thijs

Laatst aangepast op vrijdag, 16 december 2016 15:51