Home > Nieuws > Uitnodiging jaarvergadering 17 jan. 2017
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Uitnodiging jaarvergadering 17 jan. 2017

 
 
Uitnodiging jaarvergadering 17 jan. 2017
 
Geschreven door Bestuur Vrouwen van Nu   
vrijdag, 13 januari 2017 19:06

Beste leden,
 
HET BESTUUR WENST U ALLEN EEN GELUKKIG EN EEN GOED 2017

Bij dezen nodigen wij u allen uit op onze jaarvergadering op dinsdag 17 januari a.s. in het Dorpshuis Valentijn om 20.00 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:
• Welkomstwoord door de voorzitter
• Gedicht door Maria
• Notulen en Jaarverslag 2016 door secretaris
• Financieel verslag door penningmeester
• Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar Nellie Reiling
• We hebben een van onze leden bereid gevonden zich verkiesbaar te stellen als bestuurslid:
   Maria Frenken de Louw.
• Zijn er nog leden die ons bestuur wil versterken er is nog een vacature. 
  Je kunt je melden bij een van onze bestuursleden
• Rondvraag
• Pauze
   Vanaf 19.30 tot 20.00 uur en in de pauze is onze welfare stand te bezoeken. 
   Dit is de laatste keer want zij gaan stoppen met handwerken
• Na de pauze komt Jos Visser, onze wijkagent, uitleg geven over veiligheid in het dorp
• Afsluiten door de voorzitter

Koffieschenken: Vriendelijk vragen wij de dames Ans de Louw, Marij Vos, Mien Vogels, Trees v.d. Meerakker en Maayke Stoove koffie te schenken en na de activiteit mee op te ruimen.

Introducees zijn welkom.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Vrouwen van Nu


 

Laatst aangepast op vrijdag, 13 januari 2017 20:29