Home > Nieuws > Veel reacties op "Denk mee over ontsluiting Providentia".

Veel reacties op "Denk mee over ontsluiting Providentia".

 
 
Veel reacties op "Denk mee over ontsluiting Providentia".
 
Geschreven door Dorpsraad   
woensdag, 16 februari 2011 20:51

 

 

 

Aan de oproep mee te denken over de ontsluiting van Providentia hebben veel mensen gehoor gegeven.

Hier is de visie van de dorpsraad te downloaden, die opgesteld is door de werkgroep infrastructuur.

 

Het college van B&W is zeer benieuwd naar de gedachten c.q. ideeën die leven over een mogelijke oplossing van de verkeerszaken, zoals genoemd in de moties. Daarom wil het college voordat het gericht aan de slag gaat met het onderzoeken van eventuele mogelijkheden en de daarbij behorende financiële consequenties, iedereen in de gelegenheid stellen om ideeën aan te dragen. Dit kan tot 17 februari 2011. Dus alle bewoners van Sterksel, Dorpsraad en andere belangengroeperingen wordt gevraagd om eventuele ideeën kenbaar te maken ten aanzien van de in de moties genoemde punten.

Laatst aangepast op woensdag, 16 februari 2011 21:15
 
 
 

Reacties 

 
 
#1 Math 27-02-2011 10:33
Waar kan men die 'vele reacties' vinden?