Home > Nieuws > Verkeersproblemen en volksgezondheid
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Verkeersproblemen en volksgezondheid

 
 
Verkeersproblemen en volksgezondheid
 
Geschreven door Antoon Lamers   
vrijdag, 24 februari 2017 19:16

Beste mensen, leden van de Dorpsraad Sterksel
 
Op de site van: www.Sterksel.nu kwam ik het volgende tegen.
 
De Gemeente Heeze-Leende en Poort43 (Reiling c.q. Driessen) hebben een overeenkomst afgesloten. Driessen is bereid EU 800.000,-- bij te dragen voor het aangepaste wegenplan om het vrachtverkeer te spreiden. Wel onder de voorwaarden dat ze mogen uitbreiden en dat wederom het bestemmingsplan herzien wordt zodat ze in de toekomst het terrein vrijwel helemaal kunnen volbouwen.
• Mag men uit het voorgaande concluderen dat de gemeente door de afgesloten overeenkomst stilzwijgend toestemming geeft tot een uitbreiding van Poort43 voor wat betreft oppervlakte en de bebouwingsdichtheid van het terrein.
Heeft de groep, Samen naar de A2, zo de weg vrijgemaakt voor uitbreidingen van Driessen?
• De Provincie heeft ooit toestemming gegeven voor 1230 vrachtwagenbewegingen per dag. Het aantal vrachtbewegingen blijft hetzelfde. Maar 30 % daarvan, dat is ca. 360 vrachtwagens per dag, komen uit de richting Someren en blijven dus door de dorpskern gaan.
• De Gem. Heeze-Leende gaat ruim 1,5 miljoen EU betalen aan een project wat voor Sterksel  geen enkele oplossing zal bieden. De gemeentelijke bijdrage zullen we via de WOZ-waarde moeten ophoesten. Tel uit wat dat per gezin in H-L kost. Natuurlijk wordt er beweerd dat ze nadenken over verkeersremmende maatregelen. Daar zijn allerlei geruchten over maar daar komt niets van op papier. Zeker niet door de Gem. H-L.
• Leden van de Dorpsraad hebben zich sterk gemaakt voor een oplossing. De Commissie Samen naar de A2 heeft in het dorp en bij omringende dorpsraden fors gelobbyd. Er zijn handtekeningen acties geweest. We kregen zelfs folders in de bus om raadsleden van H-L om te turnen maar de dorpskern Sterksel schiet er vrijwel niets mee op.
• Er ligt inmiddels ook een hogedruk Persleiding van Poort43 naar de Grote Aa. Er is nog geen toestemming van het Waterschap voor het lozen.
            
De vele milieurisico's en de toekomstige gezondheidsproblemen die samenhangen met / voortvloeien uit de aanwezigheid van het bedrijvenpark en de uitbreidende activiteiten daar vragen echter primair de aandacht. Dezelfde Gem. H-L heeft ooit toegezegd dat er opnieuw milieumetingen a/d Pastoor Thijssenlaan zouden worden uitgevoerd.  Daar hoor je al jaren niets meer van. Het wordt door de gemeente volkomen genegeerd. 
Voor het milieu en toekomstige gezondheidsproblemen heeft de Dorpsraad geen commissie. De Dorpsraad heeft een zwakke poging ondernomen om deskundigen  van buiten uit te nodigen voor een toelichting op de te verwachten problemen. Onze gezondheid is m.i. vele malen belangrijker dan het oplossen van door de Provincie gecreëerde verkeersproblemen. De te verwachten problemen moeten, voordat er definitieve toezeggingen gedaan worden, duidelijk zijn en in kaart gebracht.
Ik ben  diep bezorgd en heb vele vragen die ik nergens kwijt kan. De dreigende gezondheids- en milieu problemen kunnen we onszelf als bewoners, maar ook onze kinderen en de toekomstige bewoners niet aandoen. 
 
In een brief van de Dorpsraad Sterksel a/d voorzitter v/d Statencommissie voor Ecologie en Handhaving v/d Provincie (gericht aan voorzitter Drs J. Brenninkmeijer) worden uitgebreid de problemen van de Volksgezondheid onder de aandacht gebracht.
De brief, dd. 4 juni 2012, is als bijlage C4 opgenomen in het rapport van de commissie Eijlander en Mans. Van de adviezen in de bijlage hebben we geen acties meer vernomen.
 
Die adviezen zijn o.a.: 
• Uitgebreide Informatie aan de inwoners van Sterksel / Maarheeze
• Een Vormvrije MER
• Onderzoek naar Gezondheidseffecten
• Toepassingen van de Best Beschikbare Technieken
Onder het kopje adequate ontsluiting is opgenomen: voldoende capaciteit van de aan- en afvoerwegen en niet meer vrachtverkeer door de dorpskernen Sterksel en Maarheeze.
 
Ik hoop dat de Dorpsraad Sterksel nu primair gaat starten met het uitwerken van bovenstaande adviezen uit 2012. Het wegenplan voor vrachtverkeer naar de A2 levert voor Sterksel weinig op. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Antoon Lamers
Sterksel

Foto: www.Poort43.nl 
'Poort43 is een professionele groep ondernemers die efficiënt en vol passie een totaaloplossing biedt voor een verantwoorde verwerking van reststoffen. Door het toepassen van verantwoorde oplossingen ontstaan nieuwe energie, grond- en bouwstoffen.'


Noot van de redactie
Plaatsing van een artikel op Sterksel.nu houdt niet in dat de redactie en/of de Dorpsraad van Sterksel het met de strekking van het artikel eens is. In beginsel kan iedere inwoner van Sterksel ideeën m.b.t. de leefbaarheid in Sterksel op deze website publiceren.

   

 

Laatst aangepast op vrijdag, 24 februari 2017 20:06