Home > Nieuws > Samenvatting vergadering dorpsraadvergadering 13 februari 2017
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Samenvatting vergadering dorpsraadvergadering 13 februari 2017

 
 
Samenvatting vergadering dorpsraadvergadering 13 februari 2017
 
Geschreven door Dorpsraad Sterksel, Tom Lemmens   
maandag, 06 maart 2017 09:31

Op maandag 13 februari kwam de dorpsraad bijeen. Na het hartelijk welkom heten van de aanwezige gasten, is gestart met een ronde langs de werkgroepen.

Wonen, welzijn, zorg
De werkgroep Wonen, welzijn, zorg werkt aan twee bijeenkomsten. Op 14 maart komen de buurtcontactpersonen samen tijdens een bijeenkomst met het thema ‘Hoe maak ik mijn dorp dementvriendelijk?’ Daarnaast wordt tijdens Koningsdag (donderdag 27 april) een ontmoetingsdag voor nieuwe bewoners van Sterksel georganiseerd. De nieuwe inwoners van Sterksel ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging. Ook is de werkgroep betrokken bij de introductie van de Golivephone app. Binnenkort gaat een derde groep gebruikers van start met het gebruik van deze app.

Infrastructuur
De werkgroep Infrastructuur was in de afgelopen maand betrokken bij verschillende projecten. SamenMeeNaarDeA2? is begonnen aan de volgende fase. Het projectteam is voor de eerste keer bij elkaar gekomen en heeft gebrainstormd over onder andere de rol van de dorpsraden, de organisatie van het overleg met aanwonenden en een plan van aanpak. De werkgroep heeft daarnaast een ruwe verzameling van ideeën gemaakt met betrekking tot het Urgentiegebied Sterksel Oost. Dit is naar de raad van de gemeente gestuurd met het verzoek om een haalbaarheidsonderzoek op te starten. Met betrekking tot de ontsluiting van industriegebied De Poortmannen naar de Sterkselseweg, heeft de werkgroep gekeken naar de gevolgen voor Sterksel. Geconcludeerd is dat deze minimaal zijn.

Milieu
Tijdens de dorpsraadvergadering is gesproken over het risico op gezondheidsproblemen door vrachtverkeer door de dorpskern van Sterksel naar aanleiding van de ontwikkelingen bij Poort43. De dorpsraad heeft aangegeven de zorg met betrekking tot milieuaspecten te delen en te streven naar het achterhalen van objectieve informatie, waaronder milieumetingen aan de Pastoor Thijssenlaan.

Sterksel 2030
Een ander punt op de agenda van de dorpsraadvergadering was de organisatie van de dorpsavond met het thema Sterksel 2030. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 30 maart aanstaande en alle inwoners van Sterksel zijn uitgenodigd om op deze avond mee te komen denken over de toekomst van de samenleving van Sterksel. Meer informatie vindt u HIER.

Laatst aangepast op maandag, 06 maart 2017 09:40