Home > Nieuws > Textielinzameling (kleding)
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Textielinzameling (kleding)

 
 
Textielinzameling (kleding)
 
Geschreven door Wim Stolp   
donderdag, 16 maart 2017 14:00

Gaan de baten uit het oud papier nu ook bij de voetbalvereniging verloren?

Ruim een jaar geleden is de inzameling van oude kleding bij de Parochiële Missiecentra weggehaald.
De gemeente stelde: ’t brengt gewoon te veel op!
Er is inmiddels een werkgroep uit de gemeenteraad geformeerd die over de ingekomen gelden gaat beslissen.
De gezamenlijke missiecentra hebben een brief gestuurd naar de raad om een bijdragen voor de projecten waarvoor de missiecentra jarenlang hebben gewerkt. Lees de brief aan de raadswerkgroep.

U kunt ons nog altijd via oude kleding steunen.
Zet het gewoon bij Albertlaan 5 af of bel 0627288034!
U doet er goed werk mee.

Met vriendelijke groeten,
Wim Stolp.


Aan:  College van Burgemeester en Wethouders en leden van de gemeenteraad
Gemeente Heeze-Leende
Postbus 10.000
5590 GA  Heeze
Sterksel 14-02-2017

Onderwerp: besteding opbrengsten textielinzameling

Geacht college, leden van de gemeenteraad,

In deze brief mag ik spreken namens de Parochiële MissieCentra (PMC's) van Heeze, Leende en Sterksel.
Zelf ben ik al meer dan 30 jaar werkzaam voor het PMC van Sterksel.
Al die 30 jaren vormde het ophalen van oude kleding een belangrijk deel van onze inkomsten.
In het begin ging het nog vooral om redelijk goede kleding welke vaak zo doorgestuurd kon worden naar derdewereldlanden. Ik heb als jonge jongen menig baal oude kleding verpakt welke naar mijn oom in Uganda werd verstuurd, waar hij in zijn parochie aan zo'n 60 weeskinderen een thuissituatie gaf. Naast eten en schoolgeld werd er mede met de hulp van het PMC voor nette kleding gezorgd.

Vele jaren zorgden wij, de PMC’s, voor de inzameling van kleding door huis aan huis acties met daarnaast de mogelijkheid kleding af te geven op bepaalde adressen, alles voor het goede doel.
In 1999  kwamen de kledingcontainers in onze gemeente. Wij werden door de gemeente aan-gespoord om te zorgen dat alle textielafval in deze containers kwam, in plaats van bij het restafval.
Door middel van artikeltjes in lokale krantjes, parochiebladen en folders werden mensen aangespoord om het textielafval in de containers te doen en werden zij er bewust van gemaakt dat ze er een goed doel mee steunden. Ook legden wij verantwoording af over de ontvangen gelden.
Verder zorgden wij voor de bemanning bij de huis aan huis ophaalacties die wij in samenwerking met de Salvatoriaanse Hulpactie organiseerden.
De data waarop ingezameld werd werden opgegeven bij de gemeente. Om de zo veel jaar kwam er dan weer een factuur voor leges kosten.
Die van 2008 staat me nog goed voor de geest. Bij die inzamelingsactie haalden we in Sterksel  ongeveer een ton aan kleding op. Dit bracht toen voor ons nog geen € 100,00 op. Daar waren we dan wel een halve dag voor bezig geweest. De gemeente wilde daarvan nog eens € 16,75 aan leges- kosten hebben. Dat ging na het indienen van een bezwaarschrift natuurlijk niet door.
Tot eind 2015 waren de plaatselijke missiecentra de  gemachtigden voor de kledinginzameling in de gemeente Heeze-Leende. Het kwam dus wel heel koud op ons dak vallen toen de Salvatoriaanse Hulpactie eind 2015 ons meldde dat zij op een aanbesteding hadden ingeschreven en zij te licht bevonden werd. De gemeente heeft ons daar niet in gekend!

Over Sympany wil ik niets zeggen maar de Salvatoriaanse Hulpactie is een kleine organisatie die net als wij eigen projecten steunt in ontwikkelingslanden. De dames die het sorteerwerk doen zijn vaak vrijwilliger. Het materiaal wordt op soort gesorteerd en als grondstof verkocht zoals Sympany dat ook doet. Er zijn nauwelijks overheadkosten, dus een zo groot mogelijk resultaat voor de goede doelen.
De laatste jaren heeft de prijs voor de grondstoffen een grote vlucht genomen, reden voor de gemeente om de gang van zaken nog eens tegen het licht te houden?

Als het gaat om zo veel mogelijk profijt te behalen voor de goede doelen, dan was de oude situatie die met het meeste rendement. Missiecentra die, bijna om niet, een hoop werk verzetten en campagne voeren om kleding in te zamelen om zo veel mogelijk geld te genereren voor goede doelen op plaatsen in de wereld waar onze Euro's vaak vele malen meer aan economische waarde hebben. In wezen deed en doet de Salvatoriaanse Hulpactie dat ook.
Als het gaat om het geld binnen de gemeente uit te geven aan doelen met een sociale aard dan kan ik de werkwijze van de gemeente begrijpen. Ik wil de raad toch vragen, om de projecten waar wij ons al die jaren hard voor hebben gemaakt een goed hart toe te dragen. Ons geld gaat naar de allerarmste en kwetsbaarste mensen in de armste gebieden op aarde.

Voor Sterksel gaat het om projecten:
- Van Petra van de Heuvel die met haar stichting in Gambia voor weeskinderen scholing regelt en een vakopleiding
  en of werk voor gehandicapte mensen biedt. Zie www.futureforyoungpeople.nl
- In Noordoost India lesmateriaal voor een basisschool ook gesteund door de paters Salvatorianen.
- Afgelopen jaar hebben we ook het project dat pater Giesen, net terug uit Brazilië, onder onze aandacht heeft gebracht.
  Zijn congregatie de SVD is in twee steden in Nederland met centra voor geestelijke bijstand in achterstandsbuurten
  begonnen. Vertel het maar niet aan de leden van de PVV maar het gaat om jonge leden van de SVD uit het buitenland
  die hier onder   mentorschap van oude confraters van Nederlandse komaf een paar jaar sociale stage komen doen.

Voor Heeze gaat het om:
- Louis Kessels (Uganda) Missionaris van Mill Hill,
- Piet de Bekker (Nigeria) en
- Jozef de Bekker (Burkina Faso) beiden Missionaris van Afrika (Witte Pater)
- Fried Deelen (Colombia) lekenmissionaris. 
Deze missionarissen helpen met onze financiële steun, de meest noodlijdende mensen ongeacht welke of geen religie.  

Voor Leende staan de volgende goede doelen
- Zuster Socorro Garcia (Bolivia),   
  Bewustmaking van bevolking tegen onderdrukking van de vrouwen.
- Pater Valentin Bayo (Tanzania),   
  Scholen om kinderen een kans voor een financieel onafhankelijk leven te geven én bouw van een RK kerk in
  een Islamitisch land.
- Pater Timothy Lubunda (Zambia),  
  Opvang van aidswezen voor eten, kleding en een zo normaal mogelijk gezinsleven.
  (Mensen behalen in Zambia een gemiddelde leeftijd van 35 jaar.)

Graag geven wij de raadswerkgroep nadere inlichtingen.
Wij zien uw reactie graag tegemoet.

PMC Sterksel,
Wim Stolp
Albertlaan 5
6029 PN  Sterksel.

Volledig ondersteund door,

PMC Heeze
Willemien de Bekker
Jan Steenlaan 16
5591 AJ  Heeze

PMC Leende
René Ebeling
Boschhoven 48
5595 AR  Leende

Laatst aangepast op donderdag, 16 maart 2017 17:05