Home > Nieuws > Update vanuit de dorpsraad over Poort 43
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Update vanuit de dorpsraad over Poort 43

 
 
Update vanuit de dorpsraad over Poort 43
 
Geschreven door Dorpsraad Sterksel, Werkgroep Milieu   
maandag, 20 maart 2017 22:14

Eind vorig jaar heeft de dorpsraad op verschillende manieren – waaronder een enquête – bij de inwoners van Sterksel gepeild of er interesse bestond voor een tweede informatieavond met onafhankelijke experts over de geplande mestvergisting op het terrein van Poort 43. Een avond waar een aanzienlijk kostenplaatje aan verbonden is. Wegens het uitblijven van voldoende reacties heeft de dorpsraad besloten af te zien van deze aanpak. Wel blijft de dorpsraad zich actief inzetten voor een transparante en adequate informatievoorziening voor inwoners van Sterksel en blijft hierop aandringen bij de verschillende betrokken partijen.

Subsidie verleend
Inmiddels heeft Blue Sphere Brabant de toezegging gekregen voor subsidie. Deze betreft maximaal 151,9 miljoen euro voor een periode van 10 jaar. De hoogte van de subsidie hangt af van de gasprijs op de markt: hoe hoger de marktprijs, hoe lager de subsidie. Op verzoek van de overheid heeft Blue Sphere Brabant eind vorig jaar de plannen aangepast en heeft daarop vergunning gekregen. Stichting Leefmilieu heeft nog een zaak lopen tegen de verlening van deze vergunning; op de schriftelijke uitspraak wordt gewacht. In de komende weken probeert Blue Sphere Brabant de financiering rond te krijgen voor de opbouw van het bedrijf en apparatuur. De verwachting is dat dit nog een aantal weken duurt.

Zorgen geuit door de dorpsraad
De dorpsraad heeft regelmatig haar grote zorgen geuit naar de initiatiefnemers van de mestvergisting en vragen gesteld over de mogelijke overlast, gezondheidsrisico’s, maar ook de toename van vrachtverkeer door het dorp. Zodra meer informatie bekend wordt, neemt Blue Sphere Brabant contact op met de dorpsraad om toelichting te geven op hun plannen en antwoorden te geven op de vragen van de dorpsraad. Deze antwoorden worden integraal aan de inwoners van Sterksel doorgegeven. Blue Sphere Brabant heeft toegezegd dat het alle mogelijke moeite zal doen om overlast en risico’s te voorkomen, en dat een goed contact met de inwoners van Sterksel van groot belang is.

Namens Dorpsraad Sterksel,

Werkgroep Milieu

Laatst aangepast op maandag, 20 maart 2017 22:15