Home > Nieuws > Ingekomen brief van het IVN Heeze-Leende
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Ingekomen brief van het IVN Heeze-Leende

 
 
Ingekomen brief van het IVN Heeze-Leende
 
Geschreven door IVN Heeze-Leende   
woensdag, 12 april 2017 19:41

Aan:         Dorpsraad Sterksel

Datum:      9 april 2016

 

 

Geachte Dorpsraad.

Annemarie Spierings, gedeputeerde van de provincie Noord Brabant heeft een voorstel ingediend voor het ver- en bewerken van grote hoeveelheden mest, ook afkomstig uit andere delen van Nederland, op industrieterreinen en boerenbedrijven. Dit voorstel wordt op vrijdag 13 april behandeld bij de Provinciale State van onze provincie.

Als het voorstel wordt aangenomen (bezwaar indienen kan nog) kan dit grote gevolgen hebben voor het dorp Sterksel.

Immers op “Poort 43” zijn de voorbereidingen voor een grotere vergister in volle gang.

Ook bij Kerkendijk 1 zijn plannen om een mestvergister te bouwen. 
Weliswaar mag hier alleen mest verwerkt worden van Kerkedijk 1, maar als het Statenvoorstel wordt aangenomen komt dit besluit op losse schroeven te staan.

Concreet betekent dit de kans op:

  1. Nog meer verkeersbewegingen van en naar de mestverwerkingsbedrijven (ook uit andere delen van Nederland)
  2. Nog meer stankoverlast.
  3. Nog meer uitstoot van Fijnstof.
  4. Nog meer afvalwater.
  5. Onveilige situaties omdat de mestbe- en verwerkingsinstallaties niet zonder meer veilig blijken te zijn. Wij verwijzen hier naar de ons omringende landen (België en Duitsland).

 

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd over de gevolgen van het Staten voorstel van mevr. Spierings.

 

Met vriendelijke groet

H. Groenemans

C. Broeckx

IVN Heeze-Leende

Werkgroep natuur en landschapsbehoud

 

 

Laatst aangepast op donderdag, 13 april 2017 05:39