Home > Nieuws > Koninklijke onderscheiding voor Toos van Middelaar
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Koninklijke onderscheiding voor Toos van Middelaar

 
 
Koninklijke onderscheiding voor Toos van Middelaar
 
Geschreven door Redactie   
woensdag, 26 april 2017 11:59

Donderdagmorgen 26 april om 8.00 uur reikte burgemeester Paul Verhoeven een onderscheiding uit aan C.M.M. van Middelaar-Smolenaers. Zij werd  Lid in de Orde van Oranje Nassau.  

Verdiensten

2004-heden Dorpswinkel van de Coöperatie Dorpswelzijn Sterksel
Het verdwijnen van de enige supermarkt in Sterksel in 2002 betekende een aanslag op de leefbaarheid van het dorp Sterksel, zeker met een sterke vergrijzing van de dorpsbewoners op de achtergrond. Onder aanvoering van de Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Sterksel, is een coöperatie opgestart, met als voornaamste doel het realiseren van een nieuwe supermarkt in Sterksel. De opening vond plaats op 24 maart 2004. Meer dan de helft van de gezinnen in Sterksel is lid van de coöperatie en de winkel draait op ca. vijftig vrijwilligers, met daarnaast een betaalde bedrijfsleider. De "buurtsuper" is niet alleen een noodzakelijke voorziening voor de dagelijkse levensbehoeften, maar neemt tevens een belangrijke plaats in waar het gaat om sociale contacten, levendigheid en leefbaarheid binnen de gemeenschap. De winkel voorziet al 12 jaar succesvol in een behoefte. Decoranda is als vrijwilligster werkzaam in de dorpswinkel.

1987-heden Vrijwilliger in de RK kerk, Sterksel
Decoranda is niet iemand die lijdzaam aan de kant blijft staan als er iets moet gebeuren. Toen de kosteres in 1987 aangaf het schoonmaken van de kerk niet meer te kunnen uitvoeren, heeft decoranda spontaan het werk overgenomen en ook geregeld dat er snel versterking kwam van de dames van de KVO (Katholieke Vrouwen Organisatie). Ook heeft zij mede geregeld dat er 4 groepen werden ingedeeld die bij toerbeurt ieder jaar de kerk een grote schoonmaakbeurt geven.
Decoranda is ook lector bij erediensten

2003-heden Mantelzorg in de buurt/lid werkgroep buurtcontactpersoon, onderdeel Cluster Maatschappelijk voor de Dorpsraad Heerlijkheid Sterksel
De ca. 25 buurtcontactpersonen vormen het sociale gezicht van Sterksel. Vanuit oprechte belangstelling en een open blik naar het dorp wordt niemand uit het oog verloren. Zij zijn voor anderen aanspreekpunt bij vragen en om mensen verder op weg te helpen bij problemen. Decoranda is zeer actief als buurtcontactpersoon. Ze is niet alleen een vraagbaak en een luisterend oor, maar zij doet als zodanig ook veel hand- en spandiensten in haar buurt en daar buiten. Zij deed dit al vele jaren voordat dit in 2013 via een werkgroep werd gestructureerd

2000-2016 Carnavalsvereniging De Ossedrijvers, Sterksel
Decoranda was in 2000 prinses. Sindsdien heeft zij altijd bij activiteiten geholpen, zoals met de jaarlijkse zittingsavonden en de optocht. Ze is meer dan 15 jaar lid van de damesraad geweest en bij haar thuis wordt de jaarlijkse ledendag van de vereniging georganiseerd, waarbij niet alleen de leden, maar ook de partners en kinderen welkom zijn. Decoranda verzorgt samen met haar echtgenoot ook de carnavalsmis.

2000-2016 Oranjecomité Sterksel
Doel van het Oranjecomité is het organiseren van de viering rondom de verjaardag van het staatshoofd en sinds 2015 het organiseren van de Dodenherdenking op het oorlogskerkhof in Sterksel. Decoranda is betrokken bij alle activiteiten: het oranjeconcert, de aubade, de ontvangst van B&W en de gedecoreerden en bij het bedenken en het organiseren van de fietstocht i.s.m. Vrouwen van Nu, waarvan zij ook bestuurslid is.

2000-2016 St. Nicolaascomité Sterksel
Doel is het organiseren van activiteiten rondom de optocht en verjaardag van St. Nicolaas voor alle inwoners van Sterksel en het organiseren van bezoeken aan zieke inwoners. Decoranda stemt samen met 2 andere leden van het comité de activiteiten af met St. Nicolaas en de pieten. Zij onderhoudt mede de contacten met de basisschool voor de St. Nicolaasactiviteiten op school. Ook bij de intocht is decoranda behulpzaam. Na afloop worden St. Nicolaas, zijn pieten en alle bij de organisatie betrokken personen, door decoranda bij haar thuis uitgenodigd voor een uitgebreide maaltijd. Bij de ziekenbezoeken door St. Nicolaas is het vaak decoranda die hem vergezelt en zorgt voor vervoer.

2013-heden bestuurslid Vrouwen van Nu/voorheen KVO
Vrouwen van Nu is sinds 1 januari 2015 een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. Ze zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij. Ze zijn een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. Ze organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes. Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in zogenaamde ‘interessegroepen’. Decoranda is al 43 jaar lid van Vrouwen van Nu (voorheen KVO). Sinds 3 jaar is ze bestuurslid en in die hoedanigheid verzorgt ze de notulen van de vergaderingen en bezoekt ze de zieken binnen de gemeente.

 

 

 

Laatst aangepast op woensdag, 26 april 2017 12:36