Home > Nieuws > Ton van der Togt koninklijk onderscheiden
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Ton van der Togt koninklijk onderscheiden

 
 
Ton van der Togt koninklijk onderscheiden
 
Geschreven door Redactie   
woensdag, 26 april 2017 12:22

Donderdagmorgen 26 april reikte burgemeester Paul Verhoeven een onderscheiding uit aan  de heer A.C. (Ton) van der Togt.

Verdiensten

2003-2016 penningmeester Coöperatie Dorpswelzijn Sterksel
Het verdwijnen van de enige supermarkt in Sterksel in 2002 betekende een aanslag op de leefbaarheid van het dorp Sterksel, zeker met een sterke vergrijzing van de dorpsbewoners op de achtergrond. Onder aanvoering van de Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Sterksel, is een coöperatie opgestart, met als voornaamste doel het realiseren van een nieuwe supermarkt in Sterksel. De opening vond plaats op 24 maart 2004. Meer dan de helft van de gezinnen in Sterksel is lid van de coöperatie en de winkel draait op ca. vijftig vrijwilligers, met daarnaast een betaalde bedrijfsleider. De "buurtsuper" is niet alleen een noodzakelijke voorziening voor de dagelijkse levensbehoeften, maar neemt tevens een belangrijke plaats in waar het gaat om sociale contacten, levendigheid en leefbaarheid binnen de gemeenschap. De winkel voorziet al 12 jaar succesvol in een behoefte
Decorandus was bestuurslid/penningmeester vanaf de oprichting.

2006-2015 bestuurslid Stichting Dorpsraad de Heerlijkheid Sterksel
Stichting Dorpsraad De Heerlijkheid Sterksel is een stichting van vrijwilligers die staat voor de verbetering van de leefbaarheid in Sterksel. Met de beschikbare middelen proberen ze het maximale voor het dorp te bereiken, klankbord te zijn voor bewoners en gesprekspartner met het bevoegd gezag.
Decorandus was contactpersoon tussen de Stichting Dorpswelzijn Sterksel, die de dorpswinkel exploiteert en Stichting Dorpsraad de Heerlijkheid Sterksel. Hierdoor droeg hij zorg voor een optimale afstemming van gezamenlijke belangen van beide stichtingen en het algemene belang van de inwoners van Sterksel. Hij heeft een bijdrage geleverd aan het project IDOP (Integrale Dorps Ontwikkelingsplan) Sterksel, waarin het met veel inzet gelukt is o.a. een nieuwe locatie voor de dorpswinkel en een nieuwe basisschool te realiseren. Het IDOP Sterksel werd mede door de inzet van decorandus als eerste IDOP van de provincie Noord-Brabant afgerond, ook in financieel opzicht. Decorandus was lid van diverse werkgroepen van de dorpsraad, o.a. de werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg. Hierin heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het opzetten van een zorgnetwerk van vrijwilligers en buurtcontactpersonen.

1990-2009
Decorandus was actief als mantelzorger in de periode 1990-2002.  Vanuit die hoedanigheid is decorandus actief geworden voor de cliëntenraad in de Landrijt en meteen als voorzitter (2004-2009). De cliëntenraad komt op voor de belangen van de cliënten van de verpleeghuizen en adviseert en besluit o.a. over voorstellen op welke wijze zorg wordt verleend.
Decorandus is ook voorzitter geweest van de Alzheimervereniging Zuidoost-Brabant.


 

Laatst aangepast op woensdag, 26 april 2017 12:30