Home > Nieuws > Dorpsraadvergadering juni 2017
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Dorpsraadvergadering juni 2017

 
 
Dorpsraadvergadering juni 2017
 
Geschreven door Redactie   
dinsdag, 27 juni 2017 21:00

De openbare dorpsraadvergaderingen beginnen met een ‘spreektijd voor de gasten’. Iedere inwoner van Sterksel heeft de mogelijkheid om een onderwerp onder de aandacht te brengen. Jan Reiling van de Ten Brakeweg maakte van dit spreekrecht gebruik. Hij uitte zijn ongenoegen over een hoogteverschil op de Tenbrakeweg, waardoor het overtollige water niet weg kan. Volgens de informatie die de dorpsraad hierover van de gemeente heeft, wordt dit opgelost.  

Er wonen vijf jonge statushouders in de Heerlijckheid. De Dorpsraad heeft op Sterksel.nu een oproep gedaan voor vrijwilligers om mee te denken over invulling van de centrale ruimte en gevraagd naar mensen die met praktische zaken willen helpen. Hierover ontstond enige commotie op social media. Enkele inwoners van Sterksel gaven aan geen voorstander te zijn van huisvesting in de Heerlijckheid, maar bijna alle reacties waren positief, tot zelfs hartverwarmend. Mede dankzij de reacties op social media ontstond er binnen enkele dagen een  groep van een tiental mensen die daadwerkelijk willen helpen. Er kwam zelfs een telefoontje binnen met de strekking ‘we zitten hier met z’n vieren bij elkaar en we willen allemaal helpen’. Sterksel op z’n best. De hulp wordt namens de gemeente ondersteund door Cordaad Vluchtelingenwerk.

Er wordt een subsidieaanvraag ingediend voor de GoLivePhone App om langer thuis wonen te stimuleren. De testfase in Leende en Sterksel is voorbij en uitbreiding naar Heeze wordt gestimuleerd.

Volgens recente informatie zou het Bio Tech Park Brabant (BTPB) zeer binnenkort van start gaan. Het BTPB blijft binnen de verstrekte vergunningen (september 2016). De dorpsraad blijft aandringen op communicatie in een zo vroeg mogelijk stadium en informatie over hoe bedrijf geleid wordt, wat er geplaatst wordt, welke risico’s er zijn en hoe een en ander gemonitord wordt. 

Enkele inwoners van Sterksel hebben huis aan huis een brief verspreid over de (mogelijke) gevolgen van mestverwerking in Sterksel: ‘vrachtverkeer, stank, ziekteoverdracht van mest op mens, fijnstof, etc.’ Bij voldoende belangstelling organiseren zij hierover een informatieavond.  Aanmelden kan tot 16 juni. De dorpsraad is positief over dit initiatief.

De ontsluiting van Kloostervelden naar Sterksel centrum is slecht. De situatie aan het einde van de Ten Brakenweg is onveranderd. Er is geen fatsoenlijk fiets- en wandelpad. Kloostervelden ontwikkelt zich verder en het bestuur van de dorpswinkel vindt het belangrijk dat er een goede verbinding komt naar de winkel. De slechte verbinding baart zorgen. Het bestuur wil naar de gemeente gaan om zijn zorgen daarover te uiten en het vraagt aan de dorpsraad om hierbij samen op te trekken. Ook de dorpsraad is voorstander van een goede fiets- en wandelverbinding en heeft dat bij de gemeente al vaker aangegeven. (Zie ook CDA motie Verbinding Kloostervelden d.d. 26 juni 2017)

Laatst aangepast op donderdag, 29 juni 2017 09:40