Home > Nieuws > informatieavond over mest- en of (co)vergisting in Sterksel
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

informatieavond over mest- en of (co)vergisting in Sterksel

 
 
informatieavond over mest- en of (co)vergisting in Sterksel
 
Geschreven door Burgerinitiatief Mestverwerking   
vrijdag, 06 oktober 2017 19:41

Beste mensen,

 

U heeft zich in mei, juni 2017 ingeschreven als belangstellende voor een informatieavond over mest- en of (co)vergisting in Sterksel.

Wij hebben inmiddels de nodige sprekers benaderd en deze hebben toegezegd op deze avond een bijdrage te zullen leveren.

De sprekers zijn:

l De heer Voncken: Interim-directeur van Bio Treat Center te Venlo. Deze komt vertellen hoe een co-vergister werkt en wat de aandachtspunten voor het milieu moeten zijn.

l De Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, die gaat vertellen waarvoor vergunningen zijn afgegeven en hoe de omgevingsdienst ons leefmilieu gaat bewaken. De heer Smeets zal dit vertellen.

l Het Waterschap de Dommel, die ingaat op hoe het Waterschap de Dommel het oppervlakte water beschermt. De heer Bouwman zal deze toelichting geven.

l Wij zelf zullen enkele plaatjes laten zien over de voorgestelde aanpassingen aan de infrastructuur door de Dorpsraden van Sterksel en Maarheeze.

l Wij hebben met de GGD afgesproken dat als deze meewerkt aan deze avond wij hun alsnog zullen inplannen.

We willen deze avond houden op donderdag 26 oktober, aanvang 19.30 uur.  Deze datum heeft onze voorkeur. We hebben als uitwijkmogelijkheden dinsdag  24 oktober of  donderdag 2 november.

We hebben deze data aan de sprekers doorgegeven. Zodra zij geantwoord hebben laten wij jullie de exacte datum weten.

Wij zouden graag zien dat elke spreker maximaal een half uur tekst en uitleg geeft over zijn of haar onderwerp en dat er na elke spreker een kwartier lang vragen gesteld mogen worden door jullie. Indien er veel vragen zijn stellen we  voor om nog een vragen-halfuurtje toe te voegen nadat alle sprekers geweest zijn. 

Indien jullie vragen hebben die jullie niet willen of kunnen stellen in de zaal dan kunnen jullie die via het E-mailadres :  “ Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. "  aan ons richten, wij zullen dan deze vragen anoniem stellen op deze avond. Alle binnen gekomen vragen worden ook per email anoniem aan jullie allen doorgegeven.
Ook vragen die jullie na deze avond hebben kunnen jullie doorgeven aan ons. Wij zorgen er dan voor dat deze vragen anoniem aan de sprekers worden gestuurd.
De antwoorden op deze vragen worden dan door ons weer aan jullie verstrekt.
Alle vragen, gesteld in de zaal, die door de sprekers niet ter plekke kunnen worden beantwoord, worden genoteerd en op dezelfde manier behandeld.

Voor de goede orde, alle vergunningen zijn verstrekt, waaronder 1200 vrachtwagens per dag, dus vragen en discussies daarover zullen niet meer ter plekke worden gehonoreerd. Wel zullen deze worden genoteerd en als boven medegedeeld verder worden behandeld.

Vragen kunnen wel gesteld worden over de (mogelijke) gevolgen die het verstrekken van deze vergunningen op ons leefmilieu of oppervlakte water hebben en hoe we daarvoor beschermd gaan worden; hoe geschiedt de handhaving en met welke frequentie.

 

Met vriendelijke groet
Het Burgerinitiatief Mestverwerking Sterksel,
Peter Dumoulin, Antoon Lamers, Hans versluis

E-mail: “ Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Laatst aangepast op vrijdag, 06 oktober 2017 19:42