Home > Nieuws > Agenda dorpsraadvergadering maandag 18 juni 2018 en privacyverklaring
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Agenda dorpsraadvergadering maandag 18 juni 2018 en privacyverklaring

 
 
Agenda dorpsraadvergadering maandag 18 juni 2018 en privacyverklaring
 
Geschreven door dorpsraad   
zondag, 10 juni 2018 10:47

Locatie, basisschool de Talententoren. 
Aanvang 19:30 tot 21:30 
Vergaderingen van de dorpsraad zijn openbaar, u bent van harte welkom! 

Agenda
1. Welkom
2. Mededelingen en vaststellen agenda
3. Gasten kunnen gebruik maken van spreektijd, 10 minuten
4. Voortgang werkgroepen
4.1. Wonen zorg en welzijn
4.2. Infra
4.3. Burgerinitiatieven
4.4. Communicatie, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
4.5. Milieu
4.6. Sterksel 2030
5. Ingekomen en verzonden post
6. Notulen vorige vergadering
7. Rondvraag
8. Sluiting

Privacyverklaring  

Dit is de privacyverklaring van Stichting Dorpsraad De Heerlijkheid Sterksel, gevestigd te Sterksel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17154247, hierna te noemen: ‘de Dorpsraad’

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

 

 

 

 

Contact onderhouden om werkzaamheden van de Dorpsraad goed uit te kunnen voeren.

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Vervulling van een taak van algemeen belang.

Uw gegevens worden bewaard tot deze niet meer nodig zijn om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.

NVT

 

 

 

 

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Dorpsraad nooit uw persoonsgegevens aan derden, tenzij de Dorpsraad wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Dorpsraad te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Dorpsraad op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Dorpsraad deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Dorpsraad hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Dorpsraad treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Dorpsraad. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Dorpsraad raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Dorpsraad past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Dorpsraad raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Dorpsraad wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Tom Lemmens
E-mail:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Laatst aangepast op woensdag, 13 juni 2018 23:29