Home > Nieuws > Vervolg kleine ergernissen
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Vervolg kleine ergernissen

 
 
Vervolg kleine ergernissen
 
Geschreven door Dorpsraad Martijn Huijts   
zondag, 24 juni 2018 14:55

Op 1 mei jongstleden hebben de dorpsraden van Sterksel, Leende en Leenderstrijp samen met de Seniorenbond, ZLTO en de gemeente gesproken over de lijst van 'kleine ergernissen' (zie de eerdere oproep):Op deze avond zijn alle vanuit Sterksel, Leende en Heeze ingediende punten besproken inclusief bijbehorende kostenschattingen. Daarna is er op basis van een aantal eisen en prioriteit een selectie gemaakt van ergernissen die qua uitvoeringskosten zouden passen binnen het ter beschikking gestelde budget van €100.000,-. Op basis hiervan is de definitieve lijst vastgesteld van ergernissen die het komende jaar door gemeente Heeze-Leende zullen worden aangepakt. Deze lijst is als pdf bij dit artikel gevoegd.

De punten die door inwoners van Sterksel zijn ingediend, liepen uiteen: van herstelwerkzaamheden aan straatwerk tot aan ratten die gesignaleerd waren. Een aantal zaken viel volgens de gemeente buiten de context van 'kleine ergernissen'. De dorpsraad heeft een aantal van deze punten echter opnieuw onder de aandacht van de gemeente gebracht door ze als “melding/klacht” in te dienen.

Slechte bermen

Een ander punt dat opviel in de lijst, is een aantal meldingen van slechte bermen met als mogelijke oplossing het aanbrengen van graskeien. De gemeente heeft op dit moment geen beleid om de bermen te voorzien van graskeien, maar wil dit wel aanpakken uit het potje 'kleine ergernissen'. De dorpsraad (evenals de andere aanwezige partijen) is echter van mening dat een structurele oplossing van de slechte bermen niet uit het potje van 'kleine ergernissen' moet komen, maar dat hier op een andere manier geld voor gereserveerd moet worden. Daarom gaat de dorpsraad nog in gesprek met de gemeente over dit onderwerp.

Mocht u toch nog een (kleine) ergernis, klacht of melding hebben, dan willen we iedereen er nog op wijzen dat dit gedurende het gehele jaar gemeld kan worden bij de gemeente op de volgende pagina:.

U wordt dan direct op de hoogte gehouden van de vervolgstappen.Laatst aangepast op donderdag, 28 juni 2018 21:06