Home > Nieuws > informatieavond 2 oktober in het Dorpshuis
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

informatieavond 2 oktober in het Dorpshuis

 
 
informatieavond 2 oktober in het Dorpshuis
 
Geschreven door dorpsraad   
donderdag, 26 juli 2018 09:39

 

 

Beste Dorpsgenoten,

We hebben allemaal de afgelopen weken kunnen ervaren dat de zomer volop losgebarsten is! Zelfs onze ‘Aa’ heeft het tijdelijk moeten opgeven. Een mooi moment om de balans van de eerste helft van het jaar op te maken.

De Leden van de Dorpsraad hebben zich het afgelopen half jaar alweer volop ingezet. Hierbij blijft het op peil houden en optimaliseren van de leefbaarheid in ons Dorp hoogste prioriteit! Om beter voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen zijn we al geruime tijd bezig met de toekomstvisie ‘Sterksel 2030’. De visie is inmiddels afgerond en onder andere uitgereikt aan onze Burgemeester. Het is de basis voor de acties die de DR dit en de komende jaren zal opzetten en aanpakken.

Ook zijn rond de vaste onderwerpen weer volop activiteiten uitgevoerd. De inmiddels jaarlijkse afstemming en aanpak van ‘kleine ergernissen’ heeft zijn beslag gekregen, zo goed als alle ingebrachte ‘Sterkselse ergernissen’ zijn of worden aangepakt. Door de onderlinge betrokkenheid te bevorderen, probeert de werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg te voorkomen dat iemand in Sterksel ongewild alleen komt te staan. Zo wordt er jaarlijks een bijeenkomst ‘Welkom op Sterksel’ georganiseerd. Er wordt gewerkt aan praktische zaken zoals het optimaliseren van het openbaar vervoer, het realiseren van een volwaardig bibliotheekpunt in het Dorpshuis Valentijn, en een ontmoetingsplek voor Dorpsgenoten.

De ontwikkelingen op en rond Poort 43 blijven ons uiteraard ook volop bezig houden. Al vanaf de eerste berichten over BPTB (Biogas) heeft de Dorpsraad actief contact gezocht met alle betrokken partijen. Uiteraard met de initiatiefnemers, maar ook met de eigenaar, gemeente, provincie, GGD, etc. Helaas met zeer beperkte resultaten waarbij we regelmatig nul op rekest hebben gekregen. Deze teleurstellende gang van zaken was de aanleiding voor het schrijven van een brief naar de betrokken partijen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een open gesprek met een aantal van hen.

De ontwikkelingen staan niet stil! Inmiddels ziet het er naar uit dat de bouw van een co-vergister werkelijkheid gaat worden. Uiteraard zal een realisatie van de plannen de nodige consequenties voor ons Dorp gaan hebben. Om daar meer duidelijkheid in te verkrijgen hebben we de verschillende partijen met klem verzocht een toelichtingsavond te organiseren.

Wij kunnen nu mededelen dat deze avond er gaat komen, en wel op dinsdagavond 2 oktober in het Dorpshuis. De Dorpsraad vind het belangrijk dat er nu eindelijk een mogelijkheid komt om van de daadwerkelijk betrokken partijen te horen wat er gaat gebeuren. Het is en blijft hoge prioriteit voor de Dorpsraad ons welzijn in de breedste zin van het woord te bewaken! Nu eindelijk concreet wordt welke partijen betrokken zijn, hopen wij ook het gesprek rond de zorgen en vraagtekens die in het dorp leven, concreter te kunnen voeren.

Wij wilden u deze informatie niet onthouden omdat er mogelijk op korte termijn al tekenen van actie zichtbaar worden. Zodra wij meer relevante informatie hebben, zullen wij u daar uiteraard van op de hoogte brengen.

Voor nu rest ons u allen een fantastische zomer en vakantie te wensen en hopen wij u in ieder geval 2 oktober te mogen begroeten in het Dorpshuis!

Fijne vakantie!

Namens de voltallige Dorpsraad,

 

Bas Huysmans, Voorzitter

 

De volgende dorpsraadvergaderingen van dit jaar zijn op:

20 augustus

17 september

15 oktober

19 november

17 december

 

Laatst aangepast op donderdag, 26 juli 2018 09:51