Home > Nieuws > Uitnodiging dorpsraadvergadering 20 augustus
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Uitnodiging dorpsraadvergadering 20 augustus

 
 
Uitnodiging dorpsraadvergadering 20 augustus
 
Geschreven door dorpsraad   
vrijdag, 17 augustus 2018 19:00

Locatie, basisschool de Talententoren. 
Aanvang 19:30 tot 21:30 
Vergaderingen van de dorpsraad zijn openbaar, u bent van harte welkom! 

Agenda
1. Welkom
2. Mededelingen en vaststellen agenda
3. Gasten kunnen gebruik maken van spreektijd, 10 minuten
4. Voortgang werkgroepen
4.1. Wonen zorg en welzijn
4.2. Infra
4.3. Burgerinitiatieven
4.4. Communicatie

4.5. Milieu, BPTB (Biogas), POORT 43.
4.6. Sterksel 2030
5. Ingekomen en verzonden post
6. Notulen vorige vergadering
7. Rondvraag
8. Sluiting

Laatst aangepast op vrijdag, 17 augustus 2018 19:05