Home > Nieuws > Agenda dorpsraadvergadering maandag 17 september 2018
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Agenda dorpsraadvergadering maandag 17 september 2018

 
 
Agenda dorpsraadvergadering maandag 17 september 2018
 
Geschreven door dorpsraad   
maandag, 10 september 2018 19:57

 

 

Agenda dorpsraadvergadering maandag 17 september 2018 

Locatie, basisschool de Talententoren. 

Aanvang 19:30 tot 21:30 

Vergaderingen van de dorpsraad zijn openbaar, u bent van harte welkom!

 

Agenda: 

1. Welkom. 

2. Mededelingen en vaststellen agenda. 

3. Gasten kunnen gebruik maken van spreektijd, 10 minuten.

3.1. Initiatief op perceel langs Huize Sterksel.

4. Voortgang werkgroepen. 

4.1. Wonen zorg en welzijn. 

4.2. Infra. 

4.3. Burgerinitiatieven. 

4.4. Communicatie 

4.5. Milieu, BPTB (Biogas), POORT 43 

4.6.Sterksel 2030. 

5. Ingekomen en verzonden post. 

6. Notulen vorige vergadering. 

7. Rondvraag. 

8. Sluiting

Laatst aangepast op maandag, 10 september 2018 20:01