Home > Nieuws > Buurtcontactpersonen: je wilt het met elkaar goed hebben in Sterksel
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Buurtcontactpersonen: je wilt het met elkaar goed hebben in Sterksel

 
 
Buurtcontactpersonen: je wilt het met elkaar goed hebben in Sterksel
 
Geschreven door Redactie   
zondag, 23 december 2018 11:56

De buurtcontactpersonen zijn het sociale gezicht van Sterksel. Zij staan mensen laagdrempelig bij op buurt- of straatniveau. Samen zorgen ze ervoor dat vanuit oprechte belangstelling en een open blik naar het dorp, niemand uit het oog wordt verloren.

Wat moeten we ons in de praktijk hierbij voorstellen? Een gesprek met drie maatschappelijk betrokken dames én buurtcontactpersonen: Marion van Ool, Maayke Stoové en Iris van Koetsveld.

Wat is jullie achtergrond en welke relatie hebben jullie met Sterksel?
Marion woont sinds 1979 in Sterksel. Zij werkt in de zorg en is vanaf het eerste uur vrijwilliger bij de dorpswinkel. Ze is lid van de tennisvereniging en van de damesgym en ze is de coördinator voor de welkomstpakketten die door de buurtcontactpersonen aan iedere nieuwe inwoner worden overhandigd. Maayke woont vanaf 2015 op Kloostervelden. Ze werkt in de zorg en is vrijwilliger bij Kempenhaeghe. Kloostervelden is een nieuwe wijk met een uniek dorps karakter. In juni werd de 120ste woning opgeleverd. Iris woont vanaf 1993 op Sterksel. Zij werkte in het onderwijs, was lid van de Dorpsraad in Sterksel, waarvan vijf jaar voorzitter, en werkt alweer zo’n tien jaar als vrijwilliger bij de dorpswinkel.  

Kunnen jullie je werk een beetje toelichten?
De buurtcontactpersonen willen de ogen en oren van de straat zijn. En met straat wordt ook echt straat bedoeld. Het is niet de bedoeling dat een buurtcontactpersoon half Sterksel als aandachtsgebied heeft, want dat werkt niet. Als mensen je kennen, zullen ze je makkelijker aanspreken. Het is laagdrempelig, want je bent ook gewoon buren. En dat geldt ook voor de nieuwe wijk Kloostervelden, waar inmiddels vijf buurtcontactpersonen actief zijn. Alle nieuwe inwoners worden bezocht met een welkomstpakket, waarin informatie zit over de verenigingen en stichtingen, de dorpswinkel, het dorpshuis en de dorpswebsite. De buurtcontactpersoon licht de informatie toe en wie wil kan zich meteen als vrijwilliger aanmelden. De behoefte aan contact is heel verschillend. Dat merk je ook bij de afgifte van het welkomstpakket. Op het ene adres wordt het aan de voordeur in ontvangst genomen, met de toezegging dat het wordt doorgenomen en op het andere wordt zeer enthousiast gereageerd. Men vindt het echt verrassend. Het Sterksels telefoongidsje zit ook in het pakket en is echt een topper. Hierin vind je de telefoonnummers en adressen van de inwoners, van de bedrijven en verenigingen. Ook de buurtcontactpersonen staan erin en op de achterkant staat een lijst met belangrijke telefoonnummers. De ondertitel van het gidsje luidt: Verbinden-Maakt-Sterksel. Verbinden en niemand uit het oog verliezen. Daar gaat het om, ook bij de buurtcontactpersonen. Met kerstmis ontvangt iedereen een kerstkaart, met daarop de naam van zijn of haar buurtcontactpersoon. Het is belangrijk dat mensen weten bij wie ze terechtkunnen.   

Is dat allemaal wel nodig? Hier kent toch iedereen iedereen?
Verre van!  In het IDOP van 2008 staat de wens: “ik wens in elke fase van mijn leven een geschikte woning en leefomgeving en dorpsgenoten die iets voor mij over hebben en waar ik iets voor over heb. Ik voel me thuis en veilig in Sterksel en ben er trots op om in Sterksel te wonen”. Eind 2013, begin 2014 is er in Sterksel een onderzoek geweest naar Wonen Welzijn en Zorg op Sterksel. De centrale vraag was: hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we op een prettige, veilige en gezonde manier in Sterksel kunnen blijven wonen en wat willen en kunnen wij zelf daaraan bijdragen. Mooie uitslagen  voor Sterksel, maar eenzaamheid was, net als elders, ook hier een punt. Momenteel voelt meer dan 40% van de volwassen bevolking zich sociaal eenzaam, waarvan drie vierde matig eenzaam. Een een vierde, dus 10% van alle volwassenen, voelt zich ernstig of zeer ernstig eenzaam. Dit zijn landelijke cijfers, maar hoezo iedereen elkaar kennen? Wat weten we feitelijk van mensen? Van onze buren?

Wordt het werk van de buurtcontactpersonen niet ervaren als bemoeizucht?
Nee, buurtcontactpersonen gaan geen problemen oplossen of zich met problemen bemoeien. Wat zij doen is in overleg met betrokkene doorverwijzen; zorgen dat de vraag snel op de goede plaats terechtkomt. Of dat het probleem op de goede plaats wordt gemeld.    

Wat was de aanleiding voor het starten met buurtcontactpersonen?
Uit het onderzoek van 2013, 2014 bleek dat veel mensen behoefte hadden aan meer contact. De werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg van de Dorpsraad in Sterksel is met de gegevens uit het onderzoek aan de slag gegaan. Een van de acties was het starten met buurtcontactpersonen.

Hoe word je buurtcontactpersoon?
Je wordt gevraagd. Iedereen kan in principe buurtcontactpersoon worden maar vooraf vindt er wel een goed gesprek plaats. Doelstellingen, inhoud en verwachtingen worden besproken en bevestigd. Je moet interesse hebben in mensen en in de leefomgeving. ‘Onze coördinator, Wim Stolp, is best kritisch.’ We zijn begonnen met een klein groepje. Op initiatief van buurtcontactpersonen en via via zijn nieuwe mensen benaderd.

Hoeveel buurtcontactpersonen heeft Sterksel? Is dat genoeg?
Er zijn zo’n vijfentwintig buurtcontactpersonen. Als je een buurtcontactpersoon ‘per straat’ wilt heb je nogal wat mensen nodig, maar dit is een mooi aantal. Met zoveel mensen kost het ook niet veel tijd. Fijn is dat er op Kloostervelden al vijf buurtcontactpersonen zijn en dat zij elkaar kennen.

Wat is het Zorgnetwerk Sterksel en wat is de relatie met de buurtcontactpersonen?
Het Zorgnetwerk Sterksel (4 personen) heeft tot doel om, waar nodig, een brug te slaan tussen de Sterkselse mensen en professionele hulpverleners. Buurtcontactpersonen kunnen voor hun werk zo nodig gebruikmaken van het zorgnetwerk en advies inwinnen over hoe een probleem het best kan worden aangepakt, of het overdragen. In dit team zit ook de wijkverpleegkundige van ZuidZorg.

Hoe waarborg je de privacy?
Buurtcontactpersonen gaan met respect om met de kennis die ze opdoen, houden rekening met privacy. Er zijn geen “achterkamergesprekken”, waardoor bemoeienis zou kunnen ontstaan. Het gaat erom dat snel en goed wordt doorverwezen.   

Wat wordt gedaan aan deskundigheidsbevordering?
Twee keer per jaar komen we bij elkaar. We hebben onder andere bijeenkomsten gehad over   schuldhulpverlening, dementie en depressie. Op de laatste bijeenkomst zijn mensen van de Zorgcoöperatie in Leende over hun werk komen vertellen. Zo kun je van elkaar leren.  En we kunnen zelf onderwerpen aandragen. De volgende bijeenkomst gaat over laag geletterdheid, want ook dat werkt eenzaamheid in de hand.

Nog een afsluitende opmerking of zo?
Je wilt het met elkaar goed hebben in Sterksel!

Laatst aangepast op zondag, 23 december 2018 12:33