Home > Nieuws > Uitnodiging dorpsraadvergadering maandag 21 januari

Uitnodiging dorpsraadvergadering maandag 21 januari

 
 
Uitnodiging dorpsraadvergadering maandag 21 januari
 
Geschreven door dorpsraad   
zondag, 13 januari 2019 08:14

Agenda dorpsraadvergadering maandag 21 januari

Locatie, basisschool de Talententoren. 

Aanvang 19:30 tot 21:30 

Vergaderingen van de dorpsraad zijn openbaar, u bent van harte welkom! 

 

Agenda: 

1. Welkom. 

2. Mededelingen en vaststellen agenda. 

3. Gasten kunnen gebruik maken van spreektijd, 10 minuten.

4. Voortgang werkgroepen. 

4.1. Wonen zorg en welzijn, 

4.2. Infra. 

4.3. Burgerinitiatieven, 

4.4. Milieu, voortgang poort43,

4.5. Sterksel 2030 

4.6. Communicatie,

5. Ingekomen en verzonden post. 

6. Notulen vorige vergadering. 

7. Rondvraag. 

8. Sluiting

Laatst aangepast op zondag, 13 januari 2019 08:19