Home > Nieuws > Uitnodiging JAARVERGADERING KBO Sterksel Woensdag 20 februari 2019
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Uitnodiging JAARVERGADERING KBO Sterksel Woensdag 20 februari 2019

 
 
Uitnodiging JAARVERGADERING KBO Sterksel Woensdag 20 februari 2019
 
Geschreven door KBO Sterksel   
dinsdag, 29 januari 2019 12:21

Op bovengenoemde datum hebben wij onze jaarvergadering in het dorpshuis “Valentijn” aanvang 14.00u. Wij willen graag met u een terugblik doen over het afgelopen jaar en het nieuwe jaarprogramma presenteren. Verder kunnen wij u mededelen, dat ons bestuur voltallig is en er dit jaar niemand aftredend is. Het programma ziet er als volgt uit:

Agenda:

  1. Opening door onze voorzitter

  2. Notulen jaarvergadering d.d. 21 februari 2018

  3. Jaarverslag 2018

  4. Financieel verslag 2018 en begroting 2019

  5. Verslag kascommissie en goedkeuring financieel verslag

  6. Benoeming nieuwe kascommissie

  7. Pauze met gratis loterij

Foto impressie van onze activiteiten in 2018

  1. Mededelingen:

a/ Activiteiten 2019

b/ Dagreis 15 mei

c/ Contributie: leden die hun contributie à € 25,-- p.p. nog niet hebben voldaan worden verzocht dit alsnog te doen, bij voorkeur via onze bankrekening NL82RABO0149304277 tnv KBO – Sterksel of contant voor aanvang van de jaarvergadering

  1. Rondvraag

  2. Sluiting

 

Wij vieren dit jaar ons 60-Jarig Jubileum wat toch uniek is en wij hopen met u van gedachte te kunnen wisselen om hiervan een mooi verenigingsjaar te kunnen maken.

 

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur KBO – Sterksel

Laatst aangepast op dinsdag, 29 januari 2019 12:37