Home > Nieuws > Heeze-Leende financieel gezond
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Heeze-Leende financieel gezond

 
 
Heeze-Leende financieel gezond
 
Geschreven door Gemeente Heeze-Leende   
maandag, 07 oktober 2019 10:54

Programmabegroting 2020-2023 gemeente Heeze-Leende

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Heeze-Leende heeft de programmabegroting 2020-2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Een begroting die structureel sluitend is en in lijn is met de kadernota, die de raad in juni 2019 heeft vastgesteld. Heeze-Leende heeft een ambitieus college en daardoor is een gezonde financiële huishouding een uitdaging, waarin het college is geslaagd. Hierdoor is het mogelijk om te investeren in het aanpakken van belangrijke maatschappelijke opgaven op het gebied van duurzaamheid, economie, leefbaarheid en zorg. Gemeente Heeze-Leende investeert in faciliteiten voor haar inwoners, een verbetering van de dienstverlening en infrastructuur. Daarbij betrekt ze de samenleving en staat ze open voor initiatieven van burgers en bedrijven. In het sociaal domein geeft de gemeente samen met haar partners invulling aan de integrale aanpak.

 

De plannen voor deze collegeperiode zijn uiteengezet in het coalitieakkoord ‘Samen kernachtig sterk’. Bij het opstellen van de begroting 2020 zijn de uitgangspunten gehanteerd die eerder bij de behandeling van de kadernota 2020 vastgesteld zijn. De begroting laat in 2020 een positief saldo van € 48.000 zien en laat ook de jaren erna een positief saldo zien, oplopend tot € 266.000 in 2023.

 

Bij het vaststellen van de kadernota voor 2020 heeft gemeente Heeze-Leende (net als vele gemeenten) een kritisch signaal afgegeven voor de mogelijke tekorten in de jeugdzorg en WMO. Met de presentatie van de miljoenennota met Prinsjesdag heeft het kabinet hieraan gehoor gegeven. Gemeente Heeze-Leende is in staat een begroting te presenteren die duurzaam in evenwicht is en waarbij voldoende ruimte is om de bij de kadernota 2020 gesignaleerde beleidsontwikkelingen ten uitvoer te brengen. Dit ondanks noodzakelijke bijstellingen voor een (verdere) toename van de uitgaven in het sociaal domein. De reservepositie van Heeze-Leende is goed. Het weerstandsvermogen is uitstekend, er is voldoende ruimte om eventuele incidentele risico’s op te vangen.