Home > Nieuws > ‘Sterksel zakt nog eens weg in de stront’
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

‘Sterksel zakt nog eens weg in de stront’

 
 
‘Sterksel zakt nog eens weg in de stront’
 
Geschreven door Redactie   
zondag, 10 november 2019 19:28

STERKSEL - In het 1500 inwoners tellende Sterksel wordt hard gebouwd aan een van de grootste mestvergisters in Brabant. Vier van de elf mestsilo’s zijn bijna klaar. De provinciale Partij voor de Dieren-fractie denkt dat de milieuvergunning mogelijk verouderd is en wil dat de bouw wordt stilgezet.
11 silo's van 15 meter komen er in het buitengebied van Sterksel (gemeente Heeze-Leende). Het Amerikaanse bedrijf Blue Sphere bouwt ze, op Poort43, het voormalige Reilingterrein. In de 30 miljoen euro kostende installatie ligt straks organisch afval  te vergisten, zoals mest, gras, gft en etensresten. Per uur komt dan 3000 kuub biogas vrij, genoeg voor 24.000 huishoudens. Aan de bouw ging een langdurig traject vooraf, en in het kleine dorp ligt de komst ervan nog steeds gevoelig.

Diep bezorgd

,,Wij zijn diep, diep, diep bezorgd over het leefklimaat in ons dorp”, zegt Cees van Rulo, één van de direct omwonenden. Dat komt niet alleen door de vergister. ,,We zitten hier ook al met een mega varkensstal met 32.000 varkens en een pluimveebedrijf met 150.000 kippen", somt Trudy Rutten op. ,,En dan is er nog het VIC, het varkensproefbedrijf. Dat is veel te veel voor zo’n dorpje als Sterksel”. Antoon Lamers vertelt dat Sterksel ooit gebouwd werd als tuindorp. ,,Nu is het een strontdorp geworden. We zakken er nog eens in weg. En weet je, slechts een heel klein clubje heeft belang bij die strontverwerking. Zij beuren het geld. Wij zitten met de stank”.

Niet stinken

Naast de stank baart ook het drukke vrachtverkeer de Sterkselnaren zorgen. Al jaren een bron van ergernis, die waarschijnlijk groeit doordat trucks straks af en aan rijden met mest en ander spul dat de vergister in moet. Onterecht, stellen Peter-Alexander Driessen, mede-eigenaar van Poort43, en parkmanager Toon Liebregts. Volgens hen gaat het zeker niet stinken en wordt de infrastructuur aangepast, waardoor de trucks straks richting Maarheeze naar de A2 gaan en niet meer door Sterksel. Alleen is dat in het begin nog niet het geval omdat die plannen nog een hele procedure moeten doorlopen. ,,Wij gaan daar niet op wachten”, zegt Driessen. ,,Ik heb een vergunning, waarin staat zelfs dat er dagelijks 600 vrachtwagens mogen rijden. Voor de mestvergister die we nu bouwen, komen er maximaal 28 per dag.”

Subsidie

Voor de verwachte gasproductie kan Blue Sphere de komende 13 jaar in totaal 152 miljoen euro overheidssubsidie krijgen. Maar dan moet die productie wel voor eind volgend jaar op gang gekomen zijn. Na 13 jaar wordt bekeken of de vergisting wordt voortgezet. Op het terrein werken al verschillende bedrijven aan het recyclen van reststoffen. Aan de bouw van de vergister ging een lang en moeizaam traject vooraf. De oorspronkelijke vergunning is in 2006 verstrekt, daarna volgden nog veel aanvullingen en wijzigingen. Volgens de Partij voor de Dieren zo veel dat door de bomen het bos niet meer te zien is. De partij denkt dan ook dat alsnog een milieuvergunning moet worden aangevraagd en wil dat de gedeputeerde dat uitzoekt. Ondertussen moet volgens de partij de bouw worden stilgelegd. Binnen 4 weken krijgt de partij antwoord op haar vragen.

Dubbel gecheckt

Maar Driessen en Liebregts maken zich niet druk. ,,Echt niet. We hebben een vergunning en alles is dubbel en nog eens dubbel gecheckt", zegt Driessen. ,,Je denkt toch niet dat een bedrijf 30 miljoen investeert als niet alles maar dan ook alles zou kloppen?” Maar misschien wordt de vergister later nog wel uitgebreid, ondernemers willen immers groeien? En dan komen er natuurlijk toch meer vrachtwagens.  Driessen: ,,Ja dat kan. Maar als we meer willen bouwen dan deze 11 silo's moeten we wel een nieuwe vergunning aanvragen. En dan kunnen mensen natuurlijk ook weer bezwaar maken".

Bron en foto:  ED

Laatst aangepast op zondag, 10 november 2019 19:34