Home > Nieuws > Dorpsraadvergadering maandag 16 december 2019
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Dorpsraadvergadering maandag 16 december 2019

 
 
Dorpsraadvergadering maandag 16 december 2019
 
Geschreven door dorpsraad   
woensdag, 11 december 2019 18:51

Locatie: basisschool de Talententoren.

Aanvang: 19:30 tot 21:30 uur

Vergaderingen van de dorpsraad zijn openbaar, u bent van harte welkom!Agenda:

1. Welkom.

2. Mededelingen en vaststellen agenda.

3. Gasten kunnen gebruik maken van spreektijd, 10 minuten.

3.1. Omgevingsvisie Gemeente Heeze-Leende

4. Voortgang werkgroepen.

4.1. Wonen zorg en welzijn.

4.2. Infra; aanvullende maatregelen Sterksel.

4.3. Burgerinitiatieven. Huisvesting arbeidsmigranten Albertlaan.

4.4. Milieu, voortgang poort43, zie beantwoording vragen poort43.nl

4.5. voorbereiding dorpsavond, deelname kerstmarkt, vergaderschema 2020.

4.6. Communicatie.

5. Ingekomen en verzonden post.

6. Notulen vorige vergadering.

7. Rondvraag.

8. Sluiting.

Laatst aangepast op donderdag, 12 december 2019 23:25