Home > Nieuws > PvOJ/Groenlinks wil stilleggen van bouw vergister Sterksel
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

PvOJ/Groenlinks wil stilleggen van bouw vergister Sterksel

 
 
PvOJ/Groenlinks wil stilleggen van bouw vergister Sterksel
 
Geschreven door Redactie   
donderdag, 12 december 2019 11:38

STERKSEL - Oppositiepartij PvOJ-GroenLinks in Heeze-Leende wil dat de gemeente de bouw van een mestvergistingsinstallatie in Sterksel stillegt. De partij wil dat het provinciale vergunningstraject eerst helemaal afgerond wordt.
Dit schrijft de tweezetelfractie in schriftelijke vragen aan het college van B en W. De brief is een reactie op eerdere vragen van de provinciale Partij voor de Dieren over dezelfde kwestie aan Gedeputeerde Staten.

Elf bassins van 15 meter hoog

Het gaat allemaal over de mestvergistingsinstallatie op het terrein Poort43 (het vroegere Reilingterrein) in Sterksel. Het Amerikaans-Israelische bedrijf Blue Sphere investeert er 30 miljoen euro in de bouw van een van de grootste mestverwerkers van Europa. Een hoofdgebouw en elf 15 meter hoge bassins verrijzen er momenteel. Maar uit antwoorden op de vragen van de PvdD bleek dat de benodigde vergunning nog niet helemaal op orde is. Om te beoordelen of voldaan wordt aan de jongste voorwaarden van de Wet natuurbeheer moest BPC Parkmanagement (die namens eigenaar Driessen Groep het terrein beheert) nog aanvullende informatie leveren en die moet nog beoordeeld worden door de provincie.

Dat betekent dat de bouw feitelijk gestart is zonder (complete) vergunning. En dat betekent ook dat het bevoegd gezag de bouw zou kunnen stilleggen. De provincie doet dat niet. Maar volgens PvOJ-GroenLinks kan de gemeente dat ook doen.

Wekelijks bezoek van inspecteurs

Op de site van Poort43 is te lezen dat de bouw ondertussen zelfs voorloopt op schema. Er staat ook dat inspecteurs van de Odzob (voormalige regionale milieudienst) het terrein wekelijks bezoeken. In januari 2021 moet de installatie helemaal operationeel zijn. Er wordt dan jaarlijks 24 miljoen 3m gas geproduceerd.

Bron: ED

Laatst aangepast op donderdag, 12 december 2019 11:41
 
 
 

Reacties 

 
 
#1 martin 13-12-2019 10:22
Wat gaat er gebeuren als het voornemen van D'66 omgezet wordt in beleid en de veestapel wordt gereduceerd. Gaat de gemeente Heeze-Leende dan accepteren dat het aantal transportbewegi ngen verveelvoudigd? Er is dan immers minder mest beschikbaar in ons land. Komt er dan dus mest uit het buitenland naar Sterksel toe om de vergister te kunnen laten draaien? Meer transportbewegi ngen is meer stikstof!
 
 
#2 Carlo 17-12-2019 09:49
Ik krijg toch steeds meer het idee dat we, Sterksel, enigszins in de poeperd genomen zijn in deze. Weet ook nog steeds niet wat we ervoor terugkrijgen eigenlijk, behalve fijnstof/stikstof/geluid/geur etc.... Alles wat we toch niet meer wilden in dit land, of gelden hier de belangen van het geld weer eens ?
 
 
#3 martin 19-12-2019 17:33
Uit de.boerderij.nl van 1-9-2019: "

‘Er ligt een juridische bom onder mestvergisters’
Het nieuwe ‘doelwit’ van MOB zijn mestvergisters. Volgens Johan Vollenbroek ligt er onder die vergisters juridisch een bom. “De rechtbank Gelderland heeft de lozingsvergunni ng van RMS Groenlo vernietigd omdat er geen lozingsnorm in zit van pesticiden en veemedicatie. Die worden maar beperkt afgebroken, daar moet dus een emissienorm voor waterlozing komen.
De mestvergister in Varsseveld – die nog gebouwd moet worden – heeft wel een lozingsvergunni ng, maar er is geen norm opgenomen voor veemedicatie en pesticiden. Daartegen loopt een procedure. We overwegen er een mestvergisterpr oject van de maken. Want geen enkele mestvergister lijkt een lozingsvergunni ng te hebben waarin de maximaal toegestane concentratie veemedicatie en pesticiden staat."