Home > Nieuws > Agenda dorpsraadvergadering donderdag 16 januari 2020
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Agenda dorpsraadvergadering donderdag 16 januari 2020

 
 
Agenda dorpsraadvergadering donderdag 16 januari 2020
 
Geschreven door dorpsraad   
zondag, 12 januari 2020 21:14

Let op de vergaderingen van de dorpsraad zijn in principe verplaatst naar de 2e donderdag van de maand, hierdoor wordt het ook mogelijk om de vergaderlocatie in de toekomst te verplaatsen naar het dorpshuis.  

Als het zover is wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

 

 

Conceptagenda dorpsraadvergadering donderdag 16 januari 2020

Locatie, basisschool de Talententoren.
Aanvang 19:30 tot 21:30
Vergaderingen van de dorpsraad zijn openbaar, u bent van harte welkom!

Agenda:
1.   Welkom.
2.   Mededelingen en vaststellen agenda.
3.   Gasten kunnen gebruik maken van spreektijd, 10 minuten.
3.1. Omgevingsvisie gemeente Heeze-Leende.
3.2. Transformator Enexis aan de Valentijn
4.    Voortgang werkgroepen.
4.1. Wonen zorg en welzijn.
4.2. Infra; aanvullende maatregelen Sterksel.
4.3. Burgerinitiatieven. Huisvesting arbeidsmigranten Albertlaan.
4.4. Milieu, VIC, voortgang poort43, zie beantwoording vragen poort43.nl
4.5. voorbereiding dorpsavond, vergaderlocatie en data 2020.
4.6. Communicatie.
5.    Ingekomen en verzonden post. Verzoek dorpshuis etc.
6.    Notulen vorige vergadering.
7.    Rondvraag.
8.    Sluiting.

Laatst aangepast op zondag, 12 januari 2020 21:28