Home > Nieuws > Agenda dorpsraadvergadering donderdag 20 februari 2020.
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Agenda dorpsraadvergadering donderdag 20 februari 2020.

 
 
Agenda dorpsraadvergadering donderdag 20 februari 2020.
 
Geschreven door dorpsraad   
zondag, 09 februari 2020 22:03

Agenda dorpsraadvergadering donderdag 20 februari 2020.

Locatie, basisschool de Talententoren.

Aanvang 19:30 tot 21:30

Vergaderingen van de dorpsraad zijn openbaar, u bent van harte welkom!

 

Agenda:

1. Welkom.

2. Mededelingen en vaststellen agenda.

3. Gasten kunnen gebruik maken van spreektijd, 10 minuten.

4. Voortgang werkgroepen.

4.1. Wonen zorg en welzijn.

4.2. Infra; aanvullende maatregelen Sterksel.

4.3. Burgerinitiatieven. Huisvesting arbeidsmigranten Albertlaan.

4.4. Milieu, voortgang poort43, VIC.

4.5. voorbereiding dorpsavond.

4.6. Communicatie.

5. Ingekomen en verzonden post.

6. Notulen vorige vergadering.

7. Rondvraag.

8. Sluiting.

Laatst aangepast op woensdag, 12 februari 2020 01:07