Home > Nieuws > Agenda dorpsraadvergadering donderdag 12 maart 2020.

Agenda dorpsraadvergadering donderdag 12 maart 2020.

 
 
Agenda dorpsraadvergadering donderdag 12 maart 2020.
 
Geschreven door dorpsraad   
zondag, 08 maart 2020 22:29

Agenda dorpsraadvergadering donderdag 12 maart 2020.

 

Locatie, Dorpshuis Valentijn, Kempenzaal.

Aanvang 19:30 tot 21:30

Vergaderingen van de dorpsraad zijn openbaar, u bent van harte welkom!

 

 

 

Agenda:

1. Welkom.

2. Mededelingen en vaststellen agenda.

3. Gasten kunnen gebruik maken van spreektijd, 10 minuten.

4. Voortgang werkgroepen.

4.1. Wonen zorg en welzijn.

4.2. Infra; aanvullende maatregelen Sterksel.

4.3. Burgerinitiatieven. Huisvesting arbeidsmigranten Albertlaan.

4.4. Milieu, voortgang poort43, VIC.

4.5. voorbereiding dorpsavond, evaluatie vergaderen op donderdag/maandag.

4.6. Communicatie.

5. Ingekomen en verzonden post.

6. Notulen vorige vergadering.

7. Financiën, rc, KvK en subsidieaanvraag.

7. Rondvraag.

8. Sluiting.

Laatst aangepast op zondag, 08 maart 2020 22:35