Home > Nieuws > Dorpshuis Valentijn per 1 juni weer open
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Dorpshuis Valentijn per 1 juni weer open

 
 
Dorpshuis Valentijn per 1 juni weer open
 
Geschreven door Bestuur Valentijn   
zondag, 31 mei 2020 08:43

1 Inleiding

Volgens richtlijnen van de rijksoverheid kunnen de dorpshuizen weer open vanaf 1 juni. Dat betekent dat het weer mogelijk is vergaderingen en bijeenkomsten in het dorpshuis te houden. Sportactiviteiten zijn tot 1 juli niet toegestaan. De openstelling is voor maximaal 30 mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons gebouw volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Om ons dorpsbuurthuis veilig te kunnen gebruiken hebben we een protocol opgesteld.

Dit protocol is op gesteld door het bestuur en de beheerder van Stichting Dorpshuis Valentijn.

Wij willen hiermee bereiken dat alle gebruikers van ons dorpshuis op een veilige en verantwoorde manier hun activiteiten en samenkomsten kunnen ontplooien. Met dit protocol willen wij de basisvoorwaarden duidelijk hebben en maken aan iedereen die een activiteit in het dorpshuis wil ontplooien.

Dit protocol blijft geldig, wijzigingen voorbehouden, tot de overheid en het RIVM andere richtlijnen hebben die een dergelijk protocol niet meer nodig maken.

2 Randvoorwaarden

Net als in de horeca mogen er maximaal 30 personen (exclusief personeel) aanwezig zijn in Dorpshuis Valentijn. Om dit in goede banen te leiden zal er gereserveerd moeten worden.

Dit betekent in de praktijk dat via onze zalenplanner (en de beheerder) bepaald zal worden welke activiteiten en aantallen bezoekers er toegang hebben tot het dorpshuis. Vrije inloop is niet toegestaan uitgezonderd bezoekers van de bieb, bloedprikken. Diëtisten praktijk Nivita en fysio de Beemden hebben een eigen reserveringssysteem.

Natuurlijk zullen ook aanvragen die via de telefoon of e-mail worden gedaan hierin meegenomen worden.

Bij twijfel kan er het beste telefonisch contact worden opgenomen met de beheerder.

Verderop in dit plan staan per ruimte beschreven hoeveel personen er gelijktijdig aanwezig mogen zijn in de afzonderlijk ruimtes.

3 Het Protocol:

De richtlijnen zoals het bestuur van Dorpshuis Valentijn heeft opgesteld worden door de vaste (en tijdelijke) huurders/gebruikers getekend voor gezien en akkoord. Zij zijn medeverantwoordelijk voor een veilig dorpshuis.

 1. Algemene RIVM richtlijn Veiligheidsrisico’s

 • Dorpshuis Valentijn meldt bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (corona) hebben.

 • Wanneer iemand gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, maakt deze persoon dat meteen kenbaar. Vervolgens wordt die persoon verzocht onmiddellijk naar huis te gaan.

 1. Fysiek contact

  • Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar.

  • Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed, ten minste 20 sec.

  • Er worden geen handen geschud.

  • Hoesten/niezen in de elleboog.

  • Niet aan je gezicht zitten.

 1. Hygiënemaatregelen

Dorpshuis Valentijn draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.

Denk hierbij aan:

De hygiëne maatregelen hangen bij de ingang en op verschillende plaatsen in Dorpshuis Valentijn. In of bij iedere ruimte zijn aanwezig:

 • Oppervlaktesprays.

 • Papieren handdoekjes.

De beheerder(s) worden verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen. Als er activiteiten zijn zonder beheerder, wijst de gebruikersorganisatie zelf een coronaverantwoordelijke aan.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Dorpshuis Valentijn draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zo veel mogelijk worden nageleefd.

 • Thermoskannen en melkkannen die gezamenlijk gebruikt worden, zijn voorlopig niet toegestaan. We hebben de mogelijkheid om strikt gebruik te maken van de melkcupjes en suikersticks.

 • Glazen dienen schoongemaakt te worden in de vaatwasser in plaats van een spoelbak waarin iedereen zijn of haar handen stopt om het glas schoon te maken. Dit zal bij iedere dienst of activiteit verplicht door 1 persoon gedaan moeten worden (ook de verenigingen dienen 1 iemand per keer aan te wijzen). Deze persoon heeft dan de beschikking over handschoenen, zodat hij of zij ook veilig de afwas kan wegwerken.

 • Voor handen drogen in keuken moet gebruik gemaakt worden van papieren handdoekjes.

 • Na gebruik van theedoek/vaatdoek: in wasmand deponeren

 • Personeelsleden dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen.

 1. In geval van een calamiteit is er beschermde kleding en attributen aanwezig: mondkapje, handschoenen.

 

Hygiëneregeling gebruiksmiddelen

Gebruiksmaterialen, speelmaterialen, apparaten en werkplek dienen bij gebruik door meerdere mensen, met regelmaat ontsmet te worden. Dit gebeurt door de gebruikers van de ruimte.

 1. Schoonmaak

Door de huurders worden de ruimtes na gebruik veegschoon opgeleverd. Door de beheerder wordt de ruimte intensief schoongemaakt voordat er een nieuwe huurder gebruik van de ruimte kan maken. De publieke ruimtes worden dagelijks schoongemaakt.

Contactpunten worden ieder uur door de beheerder schoon gemaakt nadat er bezoekers zijn geweest: denk hierbij aan deurknoppen en andere contactoppervlakten. Gebruikers worden erop gewezen dat ze regelmatig hun handen wassen.

Objecten die aangeraakt kunnen worden door klanten en bezoekers, zoals prullenbakken en balieoppervlakken worden meerdere keren per dag schoongemaakt.

 1. Toiletruimtes

Elke toiletruimte kan slechts door één persoon tegelijk gebruikt worden. Door de gebruikers moet in de gaten worden gehouden in hoeverre toiletten beschikbaar zijn en bewaken hierbij strak de 1,5 meter afstand.

8 Buitenruimtes

Rondom het gebouw en bij de jeu de boules baan houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn. Er wordt rekening gehouden met voorbijgangers aan de voorzijde van het gebouw. Er kunnen niet meer dan 3 bezoekers tegelijk roken.

9 Looproutes

Bij meerdere activiteiten kan door bestuur/beheer besloten worden om looproutes in te stellen.

10 Pauzemomenten

Tijdens pauzemomenten wordt altijd de 1,5 m afstand in acht genomen. Pauzes worden gescheiden gehouden, of in de ruimte van de activiteit. Maar ook daar wordt aan de 1,5 m richtlijn gehouden.

11 Horeca momenten

In alle ruimtes waar horeca-mogelijkheden zijn wordt 1,5 m in acht genomen. Betalingen met PIN is bij Dorpshuis Valentijn niet mogelijk. Bij contante betalingen wordt gevraagd zoveel mogelijk gepast te betalen.

12 Thuisblijfregels (controleren bij binnenkomst en/of aanvang bijeenkomst)

De Valentijn past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat je thuisblijft bij de volgende klachten:

 • Verkoudheid.

 • Niezen.

 • Hoesten.

 • Keelpijn.

 • Moeilijk ademen.

 • Koorts. Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis.

 • Personeel, vrijwilligers en bezoekers met corona-gerelateerde klachten komen niet naar Dorpshuis Valentijn.

Ter controle worden door de beheerder of de coronaverantwoordelijke van de huurder vragen gesteld aan de bezoekers van het dorpshuis, zie checklist onderaan dit document.

13 Kapstokken en jassen

Jassen worden opgehangen aan de stoel van gebruiker. De kapstokken mogen niet worden gebruikt.

14 Aanvullende regels

Naast de hier genoemde punten kan het zijn dat een gebruiker nog aanvullende maatregelen wil treffen (bijvoorbeeld op aanraden van een overkoepelende organisatie). De aanvullende maatregelen komen niet in de plaats van bovenstaande richtlijnen.

 

4 Toegang tot het gebouw

Toegang tot het gebouw kan dus alleen via reservering. Hierbij worden duidelijke afspraken met de huurders gemaakt, het protocol is altijd onderdeel van de afspraken. De huurder is verantwoordelijk voor de uitvoering van het protocol door de bezoekers. De beheerder zal aanwezig zijn voor uitleg en toezicht op de naleving van het protocol. De eerste keer kan ook iemand van het bestuur aanwezig zijn voor nadere uitleg. Indien vrijwilligers meewerken bij een activiteit worden ze vooraf door de beheerder en/of een bestuurslid geïnstrueerd over de extra maatregelen.

Indien er gelijktijdig meerdere gebruikers in het Dorpshuis aanwezig zijn kan door beheerder/bestuur nadere aanwijzingen worden gegeven voor pauze momenten en looproutes (bijvoorbeeld gebruik van gescheiden uitgangen).

Met de verschillende gebruikers/ verenigingen wordt duidelijk afgesproken (en vastgelegd) wie er sluit en het alarm aanzet.

5 Capaciteit

De totale capaciteit van Dorpshuis Valentijn bedraagt op dit moment 30 personen, exclusief personeel. Dit blijft zo totdat de overheid en het RIVM deze aantallen aanpast (op dit moment is het streven bij geen nieuwe golf besmettingen 100 personen exclusief personeel per 1 juli).

De maximale capaciteit van de zalen is:

 • Brabantzaal: 24 personen

 • Kempenzaal: 8 personen

 • Foyer: 20 personen zonder meubilair, 15 personen met meubilair

 • Sjef Driessenzaal: 30 personen

 • Podium: 20 personen

 • Baroniezaal: voorlopig geen gebruik

 • Vergaderruimte: 3 personen

 • Keuken: 2 personen

 • Bar foyer: 1 persoon

 • Toiletruimte(s) 1 persoon per toiletruimte

In de nadere afspraken met de verschillende gebruikers/ verenigingen moet duidelijk worden beschreven hoe er gecontroleerd gaat worden op aantallen personen die deelnemen. Vrije inloop bij bijvoorbeeld een lezing zal dan ook niet mogelijk zijn. Er moet “gereserveerd” worden bij elke activiteiten, ook bij repetities en vergaderingen Dit zal gecontroleerd worden door het bestuur en de beheerder van het dorpshuis.

6 Inrichting ruimtes

Hieronder staan foto’s van de meubilair indeling zoals we vanuit het Dorpshuis denken. We hebben hierbij rekening gehouden met de 1,5 meter afstand tussen de verschillende zitplekken, maar ook met de looproute die ook weer op 1,5 meter van de mensen die zitten is gemaakt.

 Foyer:

Vergaderruimte:

Kempenzaal:
Brabantzaal:

Podium:

7 Dit verwachten we van onze bezoekers

Wij verwachten van onze bezoekers dat ze zich houden aan de huidige richtlijnen uitgegeven door het RIVM, de overheid en het protocol van Dorpshuis Valentijn. Van de gebruikers/ verenigingen verwachten wij dat ze binnen hun activiteiten hierop toezien en indien nodig hun mensen erop aanspreken.

Vaste gebruikers/ verenigingen hebben voorrang binnen de planning en mogelijkheden en aantallen die wij kunnen herbergen in het dorpshuis.

Wij zullen ons Corona protocol kenbaar maken via de besturen van de verschillende verenigingen. Ook zullen we onze internetpagina gebruiken, alsmede Sterksel.nu.

Individuele gebruikers of huurders zullen het protocol via de mail ontvangen en indien nodig zal de beheerder of een afgevaardigde van het bestuur het protocol toelichten.

Tot nader order is ons Corona protocol leidend, de standaard huisregels zijn dan ook een aanvulling hierop

Vanuit het dorpshuis zal er meegedacht worden als het blijkt dat de activiteiten niet in de gebruikelijke ruimte gehouden kan worden (bijvoorbeeld omdat de 1,5 meter regel niet kan worden aangehouden of omdat het aantal deelnemers te hoog is). Van gebruikers verwachten we enige souplesse om alles in goede banen te leiden.Bij binnenkomst zal er een check gesprek moeten worden gehouden conform onderstaande checklist:8 Vervolgstappen:

We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Per 1 juli wordt een verruiming van de mogelijkheden gezien naar een openstelling voor 100 personen. Dit protocol is van toepassing totdat de richtlijnen veranderen.

We zullen de eerste 2 weken van juni gebruiken om te kijken hoe de nieuwe openstelling van Dorpshuis Valentijn verloopt. Dit zal door het bestuur (gebruikers en het algemeen bestuur willen we er graag bij betrekken. Meedenken is zeer gewenst. We moeten dit samen doen) geëvalueerd worden om te kijken of het wenselijk en mogelijk is voor Stichting Dorpshuis Valentijn om op 1 juli (indien hiertoe besloten word door de overheid) op te schalen naar een maximum van 100 personen) die aanwezig mogen zijn in het dorpshuis.

 

Datum:29-05-2020

 

Namens bestuur Stichting Dorpshuis Valentijn

 

Wim Camp, voorzitter

 

 

Laatst aangepast op zondag, 31 mei 2020 13:44