Home > Nieuws > Open brief: Brabant is cultuur en dat moet zo blijven!
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Open brief: Brabant is cultuur en dat moet zo blijven!

 
 
Open brief: Brabant is cultuur en dat moet zo blijven!
 
Geschreven door Redactie   
donderdag, 04 juni 2020 10:55

Een open brief welke aan de Commissaris van de Koning en de Gedeputeerde Vrije Tijd, Cultuur en Sport is verstuurd.

In deze open brief wordt het belang van cultuur voor Brabant geschetst.

 

De plannen die het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft met de
cultuur in onze provincie baren ons grote zorgen. Brabant is cultuur. Onze inwoners zijn trots op het
rijke culturele leven in Brabant en ze genieten er in groten getale van. Dit rijke culturele leven is een
cruciaal aspect van het uitstekende vestigingsklimaat, dat op zijn beurt een belangrijke bijdrage
levert aan de economische bloei van onze regio. Ondernemers van over de hele wereld – waaronder
grote multinationals – weten de weg naar Brabant inmiddels blindelings te vinden.
Dansers, muzikanten, kunstenaars, designers, cultureel ondernemers en theatermakers zorgen
dagelijks voor inspiratie, verdieping, verbinding en ontspanning. Precies dat geeft het leven kleur.
Precies dat ook bevordert de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen.
Culturele instellingen, theaters, bibliotheken, musea zorgen voor de verbinding van de makers met
de inwoners, dragen voor een belangrijk deel bij aan cultuureducatie. Ze faciliteren, ze maken
mogelijk, ze voeden, ze slaan noodzakelijke bruggen.
De makers en de instellingen samen zijn de belangrijkste spelers in het veld. Ons als bestuurders past
een rol om dat waar nodig te stimuleren, te ondersteunen en vooral te verbinden. Op die manier
kunnen we met makers en instellingen de drie-eenheid vormen die de cultuursector zo nodig heeft
en die het culturele leven op het peil brengt dat onze inwoners gewend zijn en dat ze verdienen.
Op dit moment gaat ons dat goed af, hier in Brabant. Landelijke, provinciale en gemeentelijke
middelen zijn in redelijk evenwichtige samenhang. Dat wil zeggen: tot nu toe. Het nieuwe
coalitieakkoord zet dat onder druk. Het coalitieakkoord straalt geen betrokkenheid uit, niet alleen
naar de cultuursector zelf, maar ook naar het bestuurlijke stelsel dat zorgt voor een stevige
voedingsbodem voor al wat Brabant zo mooi maakt.
Het nieuwe college neemt risico’s en speelt met het welbevinden, het welzijn en de welvaart van de
inwoners van onze provincie. Juist in deze tijd van grote onzekerheid hebben wij als bestuurders de
taak om deze cruciale wervelkolom van Brabant zo goed mogelijk te blijven steunen en versterken.
Als Brabantse lokale bestuurders met de portefeuille cultuur ondersteunen wij van harte onze
cultuurmakers. We sluiten ons van harte aan bij hun protest en bij de open brief van de culturele
instellingen. We roepen daarmee het nieuwe Brabantse bestuur op om zijn verantwoordelijkheid te
nemen, hun bijdrage te blijven leveren en cultuur te verzekeren van de plek die het verdient. Onze
inwoners hebben dat nodig. Juist nu misschien wel meer dan ooit!


Portefeuillehouders cultuur
Roland van Kessel, gemeente Cranendonck
Jan de Bruijn, gemeente Heeze-Leende
Monika Slaets, gemeente Laarbeek
Ralf Stultiëns, gemeente Nuenen
Jos de Bruin, gemeente Son en Breugel
Mieke Theus, gemeente Valkenswaard