Home > Nieuws > Agenda dorpsraadvergadering maandag 20 juli 2020
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Agenda dorpsraadvergadering maandag 20 juli 2020

 
 
Agenda dorpsraadvergadering maandag 20 juli 2020
 
Geschreven door dorpsraad   
zondag, 19 juli 2020 18:55

Agenda dorpsraadvergadering maandag 20 juli 2020

Locatie, Dorpshuis Valentijn, kempenzaal.
Aanvang 19:30 tot 21:30
Vergaderingen van de dorpsraad zijn openbaar, u bent van harte welkom!

In verband met de regelgeving is vooraf aanmelden noodzakelijk.

Lees hier ook het hygiëneprotocol van het dorpshuis.

Agenda:
1. Welkom.
2. Mededelingen en vaststellen agenda.
3. Gasten kunnen gebruik maken van spreektijd, 10 minuten.
4. Voortgang werkgroepen.
4.1. Wonen, Zorg en Welzijn.
4.2. Infra; aanvullende maatregelen Sterksel.
4.3. Burgerinitiatieven. Huisvesting arbeidsmigranten Albertlaan.
4.4. Milieu, voortgang poort43, VIC.
4.5. voorbereiding dorpsavond, evaluatie vergaderen op donderdag/maandag.
4.6. Communicatie, kiezen we voor een ontwerpende en lerende aanpak, Anton Mynott?
5. Ingekomen en verzonden post.
6. Notulen vorige vergadering.
7.KvK.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.