Home > Nieuws > Agenda dorpsraadvergadering maandag 21 september 2020
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Agenda dorpsraadvergadering maandag 21 september 2020

 
 
Agenda dorpsraadvergadering maandag 21 september 2020
 
Geschreven door Dorpsraad, Gerard Noordman   
vrijdag, 18 september 2020 20:27


Locatie, Dorpshuis Valentijn, Kempenzaal.

Aanvang 19:30 tot 21:30 uur

Vergaderingen van de dorpsraad zijn openbaar, u bent van harte welkom!

 

Agenda

1.   Welkom.

2.   Mededelingen en vaststellen agenda.

3.   Gasten kunnen gebruik maken van spreektijd, 10 minuten.
Zij kunnen dat voorafgaand aan de vergadering kenbaar maken.
Dhr. Wim Camp, wil graag als gastspreker de dorpsraad informeren over de huidige stand van zaken bij het dorpshuis.

4.    Voortgang werkgroepen.

4.1. Wonen, Zorg en Welzijn.

4.2. Infra; aanvullende maatregelen Sterksel.

4.3. Burgerinitiatieven. Veilige oversteek (schoolkinderen).

4.4. Milieu, voortgang poort43, VIC.
Ingezonden stuk op Sterksl.nu en vraag over 2e fase mestvergisting en houtvergassing.
Zie https://sterksel.nu/nieuws/3228-groen-gas-wel-de-lasten-niet-de-lusten

4.5. Communicatie, Sterksel.nu. Kiezen we voor een ontwerpende en lerende aanpak?

5. Overleg wethouder. Verzoek om te reageren op voorgetelde data.

6. Ingekomen en verzonden post.

7. Notulen vorige vergadering.

8. KvK.

9. Rondvraag.

10. Sluiting.

Laatst aangepast op vrijdag, 18 september 2020 20:47