Home > Nieuws > Sluiting VIC Sterksel vertrekpunt nieuw begin/Brief IVN Heeze-Leende
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Sluiting VIC Sterksel vertrekpunt nieuw begin/Brief IVN Heeze-Leende

 
 
Sluiting VIC Sterksel vertrekpunt nieuw begin/Brief IVN Heeze-Leende
 
Geschreven door Redactie   
dinsdag, 27 oktober 2020 09:07

Het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel sluit eind dit jaar. Een alternatief voor het fundamentele onderzoek dat er plaatsvindt, is er nog niet, maar daaraan wordt gewerkt. Het 'varken als kringloopdier' biedt daarbij een uitgelezen kans om de toppositie van Nederland in de wereld op het gebied van varkensonderzoek te behouden en te versterken.

In januari sluit het Varkens Innovatie Centrum (VIC) in Sterksel na vijftig jaar de deuren. De laatste van de proefboerderijen voor de varkenshouderij gaat dicht, nadat eerder al de locaties in Lelystad (2006) en Raalte (2009) werden afgestoten.
De exploitatie werd te duur en de ligging van het VIC naast een natuurgebied maakt nieuwbouw en uitbreiding onmogelijk.

Bron: Nieuwe Oogst/Ilona Lesscher

Lees ook: Brief IVN Heeze-Leende:
Aan : Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende

Gemeenteraad van Heeze-Leende

Bestuur IVN Heeze-Leende

Brabants Landschap, SSB, BMF, Brabantsburgerplatvorm, ZLTO, Kempisch Heideschaap, Has, Helicon, WUR, Dorpsraad Sterksel, Omwonenden

Betreft: Nieuw perspectief voor het VIC te Sterksel

Datum: Heeze 18 oktober 2020.

Beste allemaal,

Tot onze grote opluchting worden het bedrijfsgedeelte en de mestvergister van het Varkens Innovatie Centrum, het VIC Sterksel, gesloopt. De gebouwen waarin de taken ten aanzien van onderzoek en voorlichting in dit centrum gehuisvest waren, verdienen ons inziens echter een tweede kans. Het zou zonde zijn om deze ruimte op deze locatie niet opnieuw te benutten.

Het IVN ziet hiervoor diverse mogelijkheden, die in onderlinge combinatie VIC-Sterksel tot een nieuwe kraamkamer voor innovatie kunnen maken, maar dan als NIC-Sterksel, als het Natuur Innovatie Centrum Sterksel.

Het VIC werd hier oorspronkelijk, op veilige afstand van alle andere varkensbedrijven, dicht bij de natuur gepositioneerd.

Toen een sterk punt: midden in een veedicht gebied, dichtbij de klanten, maar wél op veilige afstand.

Nu bleek deze ligging de zwakke plek. Juist vanwege de nabijgelegen natuur, die te kwetsbaar was om haar te blijven belasten met de emissies van het varkensbedrijf en de mestvergister.

Maar die nabijgelegen natuur, kan opnieuw het sterke punt worden van een centrum dat zich richt op innovaties in en rond de nabijgelegen natuurgebieden.

Denk hierbij aan een onderzoekcentrum met als aandachtsgebieden

 • begrazing in het kader van bos- en natuurbeheer

 • huisvesting van grazers, aflammerstal,

 • onderzoek naar natuur inclusieve landbouw

 • onderzoek naar voedselbossen

 • onderzoek naar biodiversiteit

 • veilige nachtstalling voor de schapen van de Lange Bleek i.v.m. de wolf.

In het verlengde daarvan kan er dan in dit NIC ook een functie rond voorlichting en educatie aan gekoppeld worden, waarmee zowel professionals als scholieren / studenten en geïnteresseerde recreanten bediend kunnen worden.

Organisaties en instellingen die daarbij een rol kunnen spelen zijn de terreinbeherende organisaties, brancheorganisaties, de groene opleidings- en onderzoekinstellingen, maar ook de lokale en provinciale overheden en natuurlijk het IVN zelf.

Hieronder benoemen we enkele mogelijkheden, die wij nu voor ogen hebben, maar dat is niet meer dan een eerste aanzet.

Wij willen u uitnodigen met ons mee te denken en mee te schrijven, met ons de plussen en minnen van een Natuur Innovatie Centrum op die plaats af te wegen. Dan kunnen we op basis van uw feedback een agenda samenstellen om een keer de koppen bij elkaar te steken.

Want, áls we het samen een goed plan vinden, dan moet er ook een weg te vinden zijn om hier een financiële fundering onder te leggen.

 • Bij bos- en natuurbeheer denken we, zoals eerder gemeld, aan onderzoek en voorlichting over begrazing, over methoden en effecten van begrazing en natuurlijk over de diverse soorten grazers zelf. Partners daarin kunnen zijn Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en andere terreinbeherende organisaties.

 • Vanuit dit point of view kan op deze locatie, grenzend aan de Lange Bleek en op een steenworp van de Strabrechtse Heide, door onderzoekers en studenten bos- en natuurbeheer van Helicon Opleidingen, van Hall Larenstein, de HAS, de WUR of andere groene instellingen onderzoek gedaan worden naar natuurbeheer met grazers en de effecten daarvan op de biodiversiteit.

 • Helicon Opleidingen, MBO-Velp – voorheen de middelbare bosbouwschool - zou deze locatie kunnen benutten als zuidelijke dependance voor hun 3-jarige BBL-opleiding schaapherder.

 • Het Kempisch Heideschaap en andere stamboeken of verenigingen zoals bijvoorbeeld het IJslands Paarden Stamboek en de Gelderse Kastelenstichting, die de laatste 30 afstammelingen van het Brabants Heidekoetje naar ons land teruggehaald heeft, zouden hier hun krachten kunnen bundelen om ideale begrazingsmethoden te ontwikkelen en tegelijk gebieden te hebben waar hun jonge dieren en pensionado’s in natuurlijke omstandigheden kunnen functioneren.

 • De ZLTO, het netwerk Goed Boeren van de BMF en andere organisaties of groepen die natuurinclusief boeren en voedselbossen willen stimuleren kunnen van hieruit onderzoek doen, demo’s inrichten en voorlichting geven

 • Het IVN kan hier, in samenwerking met alle partners, kleinschalige activiteiten ontplooien voor recreanten en speciale programma’s voor doelgroepen en scholen. Zij kunnen bij gelegenheid ook tentoonstellingen organiseren over specifieke onderwerpen die hier spelen.

 • en het blijft een droom om de biodiversiteit van dit gebied door kunstenaars te laten verbeelden in een spraakmakend ‘Panorama Strabrecht’.

De locatie is met de bestaande parkeergelegenheid geschikt voor het organiseren van bijvoorbeeld een lammetjesdag, de dag van het Landschap, kinderactiviteiten in de natuur, enz. Ook kan de outillage door de partners gebruikt worden voor vergaderingen, symposia en kleine conferenties.

De gemeente Heeze-Leende tenslotte kan met deze nieuwe “Trots van Sterksel” een parel toevoegen aan haar palet met natuurlijke recreatieve voorzieningen. En dat zonder dat men het bestemmingsplan hoeft te wijzigen.

Innovatie, onderzoek en educatie blijven immers hoofddoel op deze locatie.

Laten we de koppen bij elkaar steken om samen fondsen op te sporen en aan te boren waarmee we dit nieuwe perspectief kunnen verwezenlijken.

IVN Heeze Leende

Werkgroep Natuur en landschap

 

 

 
 

 

Laatst aangepast op dinsdag, 27 oktober 2020 11:39