Home > Nieuws > Nieuws van de dorpsraad
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Nieuws van de dorpsraad

 
 
Nieuws van de dorpsraad
 
Geschreven door Dorpsraad   
woensdag, 16 december 2020 16:58

190.000 beschikbaar voor aanvullende verkeersmaatregelen in Sterksel

Verbeteren leefbaarheid, verminderen (vracht)verkeer

Zo als u wellicht weet heeft het project SamenMeeNaarDeA2 tot doel de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Sterksel en Maarheeze te verbeteren, met name door het verminderen van de overlast van vrachtverkeer van bedrijventerrein Poort43.

Onderzoek en voorstellen

Het project startte in 2011 met een onderzoek naar ontsluitingsmogelijkheden voor bedrijventerrein Poort43. Begin 2016 werden de onderzoeksresultaten en een aantal potentiële  ontsluitingsroutes voorgelegd aan de gemeenteraden van Heeze-Leende en Cranendonck. De raden keurden de voorstellen goed en kozen voor een ontsluiting over de Grote Bleek en d’Aasdonken gecombineerd met aanvullende verkeersmaatregelen in Maarheeze en Sterksel.  Op basis van een concept-ontwerp van Arcadis verleenden ze een budget van in totaal 3,46 miljoen euro: 3,3 miljoen voor de nieuwe ontsluitingsweg, €130.000 voor aanvullende maatregelen in Sterksel (€100.000) en Maarheeze (€30.000). Bij aanvullende maatregelen moet u denken aan maatregelen om het verkeer te vertragen (bijv. drempels of vernauwingen) of de veiligheid te vergroten (zoals suggestiestroken voor fietsers of oversteekplaatsen voor voetgangers).

Probleem

Het was de bedoeling om de realisatie van de Aanvullende Maatregelen in Sterksel pas te starten na het openen van de ontsluitingsweg. De stuurgroep van het project SamenMeeNaarDeA2 besloot echter de Aanvullende Maatregelen in Sterksel eerder te starten vanwege twee redenen:

-          de verkeersintensiteit nam in Sterksel na 2016 (toen de voorstellen aan beide gemeenteraden werden voorgelegd) veel sneller toe dan verwacht,

-          de voorbereidingen voor de aanleg van de ontsluitingsweg  van de ontsluitingsweg kostten veel meer tijd dan gepland.

Daarom is er in 2019 een werkgroep geformeerd die eisen en wensen voor Aanvullende Maatregelen in Sterksel opnieuw in kaart bracht. Arcadis maakte op basis hiervan een nieuw ontwerp.  Vanwege de toename van het verkeer bleek het maatregelenpakket veel duurder dan de in 2016 geplande 98.000 euro .

Oplossing

Gelukkig heeft gemeente Heeze-Leende zeer snel gehandeld toen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onlangs de subsidieregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid (“SPV”) in het leven riep. Ze heeft de Aanvullende Maatregelen Sterksel aangemeld voor zogenaamde co-subsidie. De projectgroep heeft de subsidieaanvraag in augustus uitgewerkt. Afgelopen week ontvingen we het bericht: subsidie toegekend! Dat betekent dat we voor Aanvullende Maatregelen in Sterksel nu beschikken over een budget van bijna 200.000 euro. We kunnen hiermee niet meteen het hele maatregelenpakket realiseren, we zullen prioriteiten moeten stellen,  maar toch: het ziet er nu een stuk vrolijker uit!

Vervolg

Binnenkort gaat de projectgroep SamenMeeNaarDeA2 de realisatie van Aanvullende Verkeersmaatregelen in Sterksel voorbereiden. We zullen u via Sterksel.nu op de hoogte houden van de vorderingen.

Meer weten?

Laatst aangepast op woensdag, 16 december 2020 17:15