Home > Nieuws > Opruimplicht voor hondenpoep
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Opruimplicht voor hondenpoep

 
 
Opruimplicht voor hondenpoep
 
Geschreven door Gemeente Heeze-Leende   
dinsdag, 19 januari 2021 12:36

De gemeenteraad heeft in het verleden bepaald dat de eigenaar of de houder van een hond verplicht is deze binnen de bebouwde kom aangelijnd te hebben. Daarnaast moet hij of zij ervoor zorgen dat de hond niet poept op het gedeelte van de weg dat bestemd is voor voetgangers (trottoir) en/of op openbare terreinen zoals bijvoorbeeld plantsoenen, grasvelden, kinderspeelplaatsen, zandbakken, speelweiden e.d.

Mocht de hond hier toch poepen dan geldt in onze gemeente binnen de bebouwde kom een opruimplicht. Dat betekent dat het nergens is toegestaan hondenpoep achter te laten. Niet naleven van de regels kan leiden tot een proces verbaal. Uiteraard geldt er ook voor eigenaren van paarden en katten het verzoek om overlast zo min mogelijk te beperken.

Ruim het op en spreek elkaar hierop aan

Om overlast van honden zoveel mogelijk te beperken willen wij iedereen die een hond heeft, oproepen zich aan de regels te houden en dus de poep van de hond op te ruimen. Ben uw medebewoners niet tot last. Alleen samen kunnen we onze leefomgeving schoon en aangenaam houden. Het zijn vaak buurtbewoners die hun hond vaak dichtbij huis uitlaten en de hondenpoep niet opruimen. Terwijl het een kleine moeite is om de poep van uw huisdier, hygiënisch op te ruimen in een zakje en dit thuis in uw eigen container te gooien. U kunt als inwoner helpen met het aanspreken van mensen die “vergeten” een zakje mee te nemen en op te ruimen. Natuurlijk kunt u ook mensen bedanken als ze het goede voorbeeld geven.

Om overlast van honden zoveel mogelijk te beperken willen wij iedereen die een hond heeft, oproepen zich aan de regels te houden en dus de poep van de hond op te ruimen. Ben uw medebewoners niet tot last. Alleen samen kunnen we onze leefomgeving schoon en aangenaam houden. Het zijn vaak buurtbewoners die hun hond vaak dichtbij huis uitlaten en de hondenpoep niet opruimen. Terwijl het een kleine moeite is om de poep van uw huisdier, hygiënisch op te ruimen in een zakje en dit thuis in uw eigen container te gooien. U kunt als inwoner helpen met het aanspreken van mensen die “vergeten” een zakje mee te nemen en op te ruimen. Natuurlijk kunt u ook mensen bedanken als ze het goede voorbeeld geven.

Voorkom een boete

Sinds 2014 is een BOA actief in de gemeente die onder andere de overlast van hondenpoep aanpakt. Er wordt op verschillende tijden gecontroleerd en verbaliserend opgetreden. Door op te ruimen voorkomt u een flinke boete:

  • Hond laten loslopen waar dat niet mag € 95,00
  • Geen opruimzakje of schepje bij zich hebben € 95,00

  • Hondenpoep niet opruimen € 140,00

Bedankt namens de inwoners van Heeze-Leende!