Home > Nieuws > Nieuwsbrief 6:Samen mee naar de A2
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Nieuwsbrief 6:Samen mee naar de A2

 
 
Nieuwsbrief 6:Samen mee naar de A2
 
Geschreven door Gemeente Heeze-Leende   
zaterdag, 27 maart 2021 15:32

Om de overlast van het vrachtverkeer van en naar bedrijvenpark ‘Poort 43’ in de kernen van Maarheeze en Sterksel te verminderen is het project ‘Samen mee naar de A2’ opgezet. In deze nieuwsbrief informeert de gemeente Heeze-Leende u over de stand van zaken van dit project.

Ontsluitingsweg
In de toekomst zal het vrachtverkeer tussen de A2 en Poort 43 gaan rijden via een ontsluitingsweg die grotendeels ligt op de huidige d’Aasdonken en Grote Bleek. Om deze ontsluitingsweg aan te kunnen leggen, moet gemeente Cranendonck het huidige bestemmingsplan wijzigen. Daartoe is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld dat van 29 oktober t/m 9 december 2020 ter inzage heeft gelegen. Hierop hebben 6 belanghebbenden hun zienswijze aan de gemeente kenbaar gemaakt.

Deze zienswijzen geven aanleiding om een aantal onderdelen van het bestemmingsplan opnieuw te controleren en wat verder te onderbouwen. Deze werkzaamheden worden op dit moment uitgevoerd. Als dit afgerond is, wordt het definitieve bestemmingsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad van Cranendonck voorgelegd.

Grondaankopen
Op een aantal plekken in Maarheeze komt de ontsluitingsweg te liggen op gronden die nog niet in bezit van gemeente Cranendonck zijn. Daarom moeten deze gronden aangekocht worden. Inmiddels zijn 3 percelen aangekocht. Met de eigenaren van de overige percelen is de gemeente nog in
gesprek. Mocht dit niet tot overeenstemming leiden, dan kan vanaf vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad van Cranendonck besloten worden om een onteigeningsprocedure te starten.

Aanvullende maatregelen
Om het vrachtverkeer te stimuleren om over de nieuwe ontsluitingsweg te rijden, worden aanvullende maatregelen getroffen in de kernen van Sterksel en Maarheeze. In deze kernen wordt de doorgaande route onaantrekkelijker gemaakt voor doorgaand verkeer. Hierbij wordt gedacht aan wegversmallingen en het afsluiten van de kernen voor doorgaand vrachtverkeer. Omdat deze maatregelen het meeste impact op Sterksel hebben, is gestart met het uitwerken van de maatregelen rond Sterksel. Uitgangspunt daarbij is dat deze maatregelen niet mogen leiden tot extra
verkeer in andere dorpskernen. Door de dorpsraad Sterksel is een werkgroep gevormd met aanwonenden. Deze werkgroep heeft een maatregelenpakket uitgewerkt waarmee de kern onaantrekkelijker moet worden voor doorgaand (vracht)verkeer. Omdat dit maatregelenpakket
aanzienlijk duurder is dan het budget dat hiervoor binnen het project beschikbaar is, is subsidie aangevraagd bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uit de regeling ‘Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)’. Eind 2020 werd duidelijk dat deze subsidie toegekend is. Omdat een
voorwaarde voor deze subsidie is dat de werkzaamheden in 2021 uitgevoerd worden, is de gemeente Heeze-Leende inmiddels gestart met de voorbereidingen voor deze werkzaamheden. Dorpsraad Sterksel wordt bij de voorbereidingen betrokken.

Planning
Om de ontsluitingsweg aan te kunnen leggen moet het bestemmingsplan aangepast zijn en de ondergrond eigendom van de gemeente. De verwachting is dat het bestemmingsplan in de zomer van 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad van Cranendonck voorgelegd kan worden. Hierna staat voor belanghebbenden een beroepsmogelijkheid open. Een beroepsprocedure duurt ongeveer een jaar. Als deze doorlopen moet worden, kan de aanleg van de ontsluitingsweg medio 2022 starten.

Meer informatie
Als u vragen of opmerkingen heeft over ‘Samen mee naar de A2’, dan kunt u contact opnemen met de projectleiders Jozef van Asten via 0495-431 242 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. en met Ron Lavrijsen via 040-224 1405 of  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . Medio 2021 willen zij een volgende nieuwsbrief uitgeven.  Laatst aangepast op zaterdag, 27 maart 2021 15:40