Home > Nieuws > Geuroverlast

Geuroverlast

 
 
Geuroverlast
 
Geschreven door dorpsraad   
zondag, 28 maart 2021 15:00

Sinds de opstart van de mestvergister op Poort 43 is met tussenpozen veel stankoverlast ervaren in Sterksel. De mooie beloftes dat reukloos mest zou worden verwerkt tot biogas worden helaas nog steeds niet waargemaakt. Ook de compostering op Poort 43 geeft regelmatig veel overlast.

 

Stank op het terrein Poort 43 wordt meegenomen door de wind, dus niet iedere keer hebben alle wijken van Sterksel dezelfde mate van overlast. Soms is de stank soms zo erg dat kinderen niet meer buiten willen spelen en dat je er ook binnenshuis last van kunt hebben.

De dorpsraad heeft dit keer op keer aangekaart bij de vergunninghouder en bedrijven op Poort 43, en bij gemeente en provincie. We vragen om handhaving, maar helaas heeft de Omgevingsdienst niet veel mogelijkheden om echt te handhaven of om boetes te geven.

 

In de gesprekken met Poort 43 is iedere keer gevraagd om stank te voorkomen en om duidelijkheid te geven waarom er toch weer overlast is veroorzaakt. Steeds bleek er een andere oorzaak te zijn of bleek iets niet te hebben gelopen zoals het moest. Onder andere: composthoop die lang bleef liggen, slechte afdekking met bermgras, niet-werkende fakkel, luidruchtige test-fakkel van Enexis, verkeerde bewerking, kapotte mestzak, ontsnappen van stank a.g.v. vorst (het ‘zetten’ van de wanden van de silo’s). De reden voor de overlast afgelopen week zijn nog niet bekend. Poort 43 meldt af en toe op haar website als er iets is misgegaan, zie www.poort43.nl / Actueel.

 

Als kleine compensatie heeft Poort 43 eind december een kerststol in Sterksel uitgedeeld, hoewel de dorpsraad liever had gezien dat Poort 43 iets zou hebben gedaan waar het hele dorp iets aan heeft, bijv. extra toestellen in de speeltuintjes of iets met groenvoorziening.

Foto: R.Jacobs

De dorpsraad heeft uw steun nodig om de stankoverlast op de agenda te houden van gemeente, provincie en Poort 43. We verzoeken u om uw meldingen van overlast te doen via https://www.milieuklachtencentrale.nl/index.html. Het maken van een melding kost niet veel tijd; u kunt de melding anoniem doen als u dat wilt. De Omgevingsdienst komt kijken en meten als de overlast groot is; de dorpsraad houdt de meldingen in het oog en bespreekt die met alle betrokken partijen.

We merken dat de provincie nu eindelijk begint in te zien dat de mestvergister een enorme bron van overlast kan zijn. De dorpsraad zal blijven aandringen op uitvoering van onafhankelijke controles (audits) zodat we betere mogelijkheden hebben om nodige verbeteringen te bespreken en te laten opvolgen.

 

 

 

Laatst aangepast op donderdag, 01 april 2021 21:56