Home > Nieuws > Kadernota Heeze-Leende 2022-2025; nieuwe plannen ondanks onzekere financiële situatie
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Kadernota Heeze-Leende 2022-2025; nieuwe plannen ondanks onzekere financiële situatie

 
 
Kadernota Heeze-Leende 2022-2025; nieuwe plannen ondanks onzekere financiële situatie
 
Geschreven door ED: Redactie   
zaterdag, 12 juni 2021 21:03

Doorpakken met de plannen voor het centrum, een veiliger fietspad tussen Heeze en Geldrop, een nieuw wegdek voor de Ginderover en Somerenseweg en een verbouwing van het Sterkselse dorpshuis Valentijn.
Het gemeentebestuur van Heeze-Leende ziet ondanks een onzekere financiële situatie toch kansen om projecten op te pakken.

Het college van B en W heeft enkele nieuwe plannen voor Heeze-Leende opgenomen in de Kadernota 2022-2025. In die nota wordt ook het financiële huishoudboekje van de gemeente tegen het licht gehouden. En die is niet bepaald rooskleurig. De gemeente start het jaar 2022 met een tekort van ruim 1 miljoen euro.

Maar omdat nu nog niet bekend is welk bedrag Heeze-Leende vanuit Den Haag kan verwachten, is het financiële perspectief onduidelijk. Het college wil binnenkort met de gemeenteraad dan ook keuzes maken als het gaat om de plannen in de kadernota.

De voorbereidingen voor de herontwikkeling van het centrum zijn in 2019 in gang gezet. De komende jaren is het tijd voor de uitvoering ervan. Daarvoor is nu 1,6 miljoen euro in de kadernota opgenomen. Het grootste deelproject is de herinrichting in 2023 van het gebied tussen het gemeentehuisplein en tapperij De Zwaan.

Aankoop gronden voor fietspad naar Geldrop

Om het fietspad tussen Heeze en Geldrop veiliger te maken moet 50.000 euro worden uitgetrokken. Het pad kruist nu nog de op- en afrit van de A67. Het gemeentebestuur ziet aan de westzijde mogelijkheden om het fietspad daar met twee meter te verbreden en geschikt te maken voor twee richtingen.

De lokale Fietsersbond pleit al jaren voor deze oplossing. Het college van B en W wil met de 50.000 euro alvast gronden aankopen en de plannen verder voorbereiden.

Nieuw wegdek en riolering Ginderover en Somerenseweg

Het wegdek van de Ginderover en de Somerenseweg - het deel in de bebouwde kom - is toe aan vervanging. Het oude wegdek stamt uit 1964. Op veel plekken is de weg verzakt. Kortom het einde van de technische levensduur is bereikt.

Daar komt bij dat ook de riolering is verouderd. Het college pleit voor een gedegen voorbereidingsproces. Kosten: 150.000 euro. De totale kosten voor het project zijn overigens geraamd op 2,6 miljoen euro.

Interne verbouwing dorpshuis Sterksel

Verder wil het college ook dorpshuis Valentijn in Sterksel verbouwen. Het dorpshuis kampt al enige jaren met een tekort op de exploitatie.

Het bestuur heeft daarom samen met een aantal inwoners van Sterksel en het Pon onderzocht hoe het dorpshuis in de toekomst zijn centrale rol in het dorp kan blijven vervullen. Daarvoor moet het gebouw anders worden ingedeeld. Geschatte kosten: 200.000 euro.

Nieuwbouw politiepost in Leende

In de kadernota is ook alvast de nieuwbouw van de politiepost op de Biesven in Leende benoemd. Daarvoor is nog geen financiering duidelijk. Ook moet het huidige bestemmingsplan nog worden aangepast.

De kadernota wordt in de gemeenteraadsvergadering van 28 juni en 5 juli besproken. Als de gemeenteraad samen met het college de keuzes heeft gemaakt, werkt het college in opmaat naar de begroting 2022 de inhoudelijke ambities verder uit.

 

ED: Willie Thijssen 11-06-21Laatst aangepast op zaterdag, 12 juni 2021 21:08