Home > Nieuws > Mail de petitie tegen windmolens op Sterksel. Genoeg = genoeg
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Mail de petitie tegen windmolens op Sterksel. Genoeg = genoeg

 
 
Mail de petitie tegen windmolens op Sterksel. Genoeg = genoeg
 
Geschreven door DUVINCI STERKSEL   
zondag, 04 juli 2021 18:21

Een mestfabriek is 37 windmolens!Kopieer onderstaande tekst met afbeelding en stuur deze

per mail aan: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

t.a.v.     het College van B&W van Heeze-Leende

t.a.v.     de Raad van Heeze-Leende

per mail cc aan: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. ; Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

t.a.v.     de Stuurgroep RES MRE

t.a.v.     Provinciale staten van Noord-Brabant

 

datum:  INVULLEN AUB

betreft: Regionale Energie Strategie

 

Geachte mevrouw, mijnheer,

Uit diverse bronnen heb ik begrepen dat rondom Sterksel een aantal gebieden geselecteerd zijn als zoekgebied voor de mogelijke plaatsing van windmolens en / of zonneparken in het kader van de RES, de Regionale Energie Strategie.

Op de website van Poort 43 heb ik gelezen dat de raad onlangs een bezoek heeft gebracht aan de mestvergistingsinstallatie van Blue Sphere op het terrein van Poort 43. Bij die gelegenheid is de raad geïnformeerd over de energieopbrengst van deze installatie. Omgerekend is die, volgens de website van Poort 43, vergelijkbaar met de opbrengst van 37 standaard windmolens van 3 MW, hetgeen bijna 10% is van de taakstelling van de héle MRE-regio in het kader van de RES.

U bent als college en als raad op de hoogte van de diverse vormen van overlast die deze mestvergister al met zich meebracht - en nog steeds brengt - voor de inwoners van Sterksel. U weet ook dat er vanuit Sterksel vanuit het idee “behalve de lasten ook de lusten” eerder gepleit is om een deel van het groene gas te bestemmen voor eigen gebruik. Het is goed te horen dat vanuit de gemeente dat idee gesteund wordt.

Ik wil u dringend verzoeken om in ieder geval de groene energieproductie van deze mestvergister mee te rekenen in de taakstelling van de gemeente Heeze-Leende voor de RES. Bovendien wil ik u vragen uw invloed aan te wenden bij alle partijen die betrokken zijn bij de besluitvorming over de energietransitie: voorkom dat er keuzes worden gemaakt die er op neer zouden komen dat wij in of rond Sterksel nóg meer overlast van energieopwekking krijgen dan we nu al hebben.

Natuurlijk willen wij als inwoners van Sterksel onze bijdrage leveren aan duurzame energie. Wij pleiten daarbij voor besparing en maximale benutting van gebouwen en bestaande infrastructuur. Want wij zijn zuinig op ons landschap en op onze natuur.

met vriendelijke groeten,

naam    INVULLEN AUB

adres    INVULLEN AUB

bijlage: illustratie van de dubbelop-combinatie

vanwege de digitale verzending is deze brief niet ondertekend, maar wel voorzien van naam en adresgegevens van de afzender

Laatst aangepast op maandag, 05 juli 2021 13:14