Home > Nieuws > Verslag Klankbordgroep Omgevingsvisie / RES, 5 en 8 juli 2021
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Verslag Klankbordgroep Omgevingsvisie / RES, 5 en 8 juli 2021

 
 
Verslag Klankbordgroep Omgevingsvisie / RES, 5 en 8 juli 2021
 
Geschreven door Klankbordgroep O&RES   
maandag, 12 juli 2021 15:48

Samen met de nieuwsbrief heeft de dorpsraad van Sterksel enkele weken geleden een enquête huis aan huis verspreid over omgevingsvisie en energie-transitie.

De respons hierop was groot en een aantal van de respondenten gaf bij het invullen van de enquête hun emailadres en daarmee aan graag op de hoogte te willen blijven, hun mening te willen geven over eventuele vervolgvragen of actief te willen meedenken.

Zo ontstond de zgn. ‘Klankbordgroep’.

Voor deze groep werden vorige week in het dorpshuis Valentijn twee kennismakings- en informatieavonden gehouden, waarvan hieronder een verslag.

 

Bekijk ook de presentaties: 5 en 8 juli 2021 - 8 juli 2021

 

Verslag Klankbordgroep Omgevingsvisie / RES

Bijeenkomsten op 5 en 8 juli jl. in Dorpshuis Valentijn

Wat vooraf ging:

In het kader van de nieuwe Omgevingswet 2022 werkt de gemeente H-L aan een omgevingsvisie. Zie https://www.heeze-leende.nl/in-en-over-heeze-leende/conceptonderdelen-van-de-omgevingsvisie_42960/

Participatie (= het informeren en betrekken van burgers bij het proces) is hierbij verplicht, maar nergens is duidelijk vastgelegd hoe of in welk stadium daaraan invulling moet worden gegeven, met het risico dat men daar onvoldoende aan toekomt.

Een omgevingsvisie is veelomvattend, het gaat niet alleen over landschap, natuur en groen in de kern, woningen, infrastructuur. Het gaat óók over veiligheid, verbondenheid, geestelijk en lichamelijk welzijn, gezondheidszorg, zorg voor elkaar, gelegenheid om elkaar te ontmoeten, kortom: over alles.

Een omgevingsvisie dient als basis voor het omgevingsplan. De Gemeente H-L benaderde de Dorpsraad van Sterksel met de vraag om een visie voor de bebouwde kom van Sterksel te ontwikkelen, als pilot voor de hele gemeente H-L. De Dorpsraad reageerde hier positief op, maar dan wél een visie voor héél Sterksel, inclusief het buitengebied en gekoppeld aan de RES, omdat de energietransitie niet los kan worden gezien van de omgevingsvisie, vooral van het buitengebied. Een speciale ‘projectgroep Omgevingsvisie / RES’ werd  gevormd, met de opdracht om de eerder vastgestelde ‘Visie op Sterksel 2030’ te updaten en uit te breiden met het buitengebied, en om de inwoners van Sterksel te informeren en te consulteren. De groep ging aan de slag met het ontwikkelen van een concept visie en heeft alle inwoners van Sterksel geïnformeerd met twee nieuwsbrieven en een enquête, huis aan huis verspreid, en gevraagd om mee te helpen. De enquête leverde een respons op boven verwachting, en meer dan 30 aanmeldingen voor deelname aan een klankbordgroep.

 

Informatieavonden voor de Klankbordgroep:

Voor geïnteresseerden van de klankbordgroep werden twee informatieavonden gehouden met het doel kennis te maken, te informeren, inzicht te geven en ideeën te verzamelen. Er werden twee presentaties gehouden, waarin de hoofdlijnen van de complexe materie inzichtelijk werden gemaakt. De eerste presentatie ging over de Omgevingsvisie. Daarbij kwamen essenties van de Omgevingswet, de Nationale en de Brabantse Omgevingsvisie aan de orde. De discussie spitste zich daarbij toe op de grotere inbreng die bewoners kunnen hebben bij de ontwikkeling van nieuw beleid en de omslag die dat bij de Gemeente teweeg zal brengen. Na de presentatie over de energie-transitie werden allerlei vragen behandeld rond de kans dat er hier grote windmolens geplaatst gaan worden, en wat we daarbij als inwoners concreet aan stappen kunnen gaan zetten.
De inbreng van de deelnemers aan deze avonden bleek zeer levendig en waardevol.

De uitkomst:

Alle deelnemers aan de bijeenkomsten zijn bereid actief te gaan klankborden via de mail op stellingen en kleinere enquêtes die door de projectgroep uitgezet gaan worden.

>>>        U kunt zich nog hiervoor opgeven met een mailtje naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Binnen de klankbordgroep is er een sub-werkgroep opgericht met 2 agendapunten:

  1. Het verkennen van haalbare alternatieven voor de plaatsing van grote windmolens
  2. Het verkennen van mogelijkheden om als collectief stappen te zetten om zoiets te realiseren.

>>> Ook bij deze werkgroep kunt u zich nog aansluiten: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

U krijgt dan meer informatie en een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst.

 

Het vervolg:

Het betrekken van zoveel mogelijk doelgroepen, bv. leerlingen van de basisschool, dorpsraad Leende en Leenderstrijp, etc.

Communicatie per mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. en Virtueel Plein Sterksel: www.Sterksel.nu

Laatst aangepast op maandag, 12 juli 2021 16:32