Home > Nieuws > AGENDA DORPSRAADVERGADERING MAANDAG 20 september 2021
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

AGENDA DORPSRAADVERGADERING MAANDAG 20 september 2021

 
 
AGENDA DORPSRAADVERGADERING MAANDAG 20 september 2021
 
Geschreven door dorpsraad   
donderdag, 16 september 2021 12:52

CONCEPT) AGENDA DORPSRAADVERGADERING MAANDAG 20 september 2021

Locatie; Brabantzaal, dorpshuis Valentijn, aanvang 19.30

De vergaderingen van de dorpsraad zijn openbaar, u bent van harte welkom.

 

Agenda:

1. Welkom.

2. Mededelingen en vaststellen agenda.

3. Gasten kunnen gebruik maken van spreektijd, 10 minuten,

4.. Voortgang werkgroepen.

4.1. RES en omgevingsvisie

4.2. Wonen, Zorg en Welzijn.

4.3. Infra; aanvullende maatregelen Sterksel.

4.4. Burgerinitiatieven.

4.5.. Milieu,

4.6.  Communicatie, vernieuwing dorpswebsite.

5. Overleg wethouder/college.

6. Ingekomen en verzonden post.

7. Notulen vorige vergadering.

8. Rondvraag.

9.. Sluiting.