Home > Nieuws > Verslag inloopmarkt ‘wegwerkzaamheden Sterksel’ 5 oktober 2021
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Verslag inloopmarkt ‘wegwerkzaamheden Sterksel’ 5 oktober 2021

 
 
Verslag inloopmarkt ‘wegwerkzaamheden Sterksel’ 5 oktober 2021
 
Geschreven door gemeente   
vrijdag, 08 oktober 2021 15:30

Verslag inloopmarkt ‘wegwerkzaamheden Sterksel’ 5 oktober 2021

 

Om de overlast van het vrachtverkeer van en naar bedrijvenpark ‘Poort 43’ in de kernen van Maarheeze en Sterksel te verminderen, is het project ‘Samen mee naar de A2’ opgezet. In de toekomst zal het vrachtverkeer tussen de A2 en  Poort 43 gaan rijden via een ontsluitingsweg die grotendeels ligt op de huidige d’Aasdonken en Grote Bleek. Om het (vracht)verkeer extra te stimuleren om over de nieuwe ontsluitingsweg te rijden, gaan we aanvullende maatregelen treffen in de kernen van Sterksel en Maarheeze. In deze kernen maken we de doorgaande route onaantrekkelijker voor doorgaand verkeer. Dit doen we door de inrichting van de weg aan te passen en op termijn willen we de kernen afsluiten voor doorgaand vrachtverkeer.

 

Aanvullende maatregelen Sterksel

Op 11 oktober 2021 start aannemer van Gelder met de aanpassing van de weginrichting in Sterksel. Op 5 oktober zijn de werkzaamheden toegelicht tijdens een drukbezochte inloopmarkt in dorpshuis Valentijn. Mocht u deze avond gemist hebben of de tekeningen die deze avond getoond zijn, nog eens willen bekijken; ze staan op www.heeze-leende.nl/sa2.

Hier vindt u de inrichtings- en faseringstekenigen en de omleidingsroute tijdens de 1e fase. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Someren, bestemmingsverkeer via het Peelven. De omleidingsroute geldt naar verwachting van 11 oktober t/m 5 november 2021. De omleidingsroutes tijdens de volgende fases en de verwachte periode worden op een later moment op deze site geplaatst.

 

Vragen en reacties

Tijdens de inloopmarkt werd de aanwezigen de mogelijkheid geboden om hun vragen en reacties op ene formulier in te vullen. Hieronder leest u (een samenvatting van) de ontvangen formuleren, voorzien van een reactie door de projectorganisatie.

 

Reactie 1: Het komportaal op de P. Thijssenlaan ligt te dicht bij een bocht, waardoor de situatie onoverzichtelijke is. Daarnaast is de wens om in de versmalling uitgaand verkeer voorrang te geven op ingaand verkeer (nu is er geen voorrang geregeld).

Antwoord: Het portaal wordt verplaatst naar een plek verder van de bocht gelegen. Bij beide komportalen krijgt uitgaand verkeer voorrang op inkomend verkeer.

 

Reactie 2: Handhaven van de huidige parkeersituatie ter hoogte van P. Thijssenlaan 36 t/m 54 in plaats van de geplande langsparkeerplaatsen. In plaats daarvan zou een verkeersdruppel of iets dergelijks geplaatst kunnen worden.

Antwoord: de huidige parkeersituatie wordt gehandhaafd. Er wordt onderzocht of een kleine verkeersmaatregel noodzakelijk en mogelijk is.

 

Reactie 3: Zone tegenover de os en de winkel. Opgemerkt is dat hier voertuigen gaan parkeren wat leidt tot onveiligheid voor voetgangers. Een ander merkte op niet te willen dat de parkeerplaatsen tegenover de winkel zouden vervallen.

Antwoord: Vanaf de Dreef tot voorbij de kruising met de Beukenlaan is duidelijk een trottoir. Voorbij deze kruising steekt de voetganger over richting de school, winkel, dorpshuis etc. Tegenover de winkel kan, net als in de huidige situatie, geparkeerd worden.

 

Reactie 4: Het centrum van Sterksel is tijdens fase 1 moeilijk bereikbaar. Gevraagd is om de Ten Brakeweg, Kloosterlaan of Korte Vlaamseweg open te stellen tijdens fase 1.

Antwoord: de verharding van deze wegen is niet geschikt om ze als officiële omleidingsroute in te zetten. Om de verharding geschikt te maken, vraagt een aanzienlijke investering. Dit weegt in onze ogen niet op tegen de relatief korte periode (ongeveer 4 weken) van fase 1. Bestemmingsverkeer kan tijdens deze periode gebruik maken van de omleidingsroute via het Peelven.

 

Reactie 5: De kruising Averbodeweg/Valentijn/P. Thijssenlaan is slecht; stenen liggen los en de aansluiting op het wegdek is gehorig.

Antwoord: naar de losse stenen wordt nu gekeken. Verdere aanpassing van de kruising gebeurd niet in dit project, maar is onderdeel van project Averbodeweg dat naar verwachting volgend jaar opgepakt wordt.

 

Reactie 6: Het bouwverkeer attentie laten hebben voor fietsers op de Beukenlaan en Oostrikkerdijk.

Antwoord: de aannemer is gevraagd om dit goed onder de aandacht te brengen bij het bouwverkeer.

 

Reactie 7: Kempenhaeghe op de hoogte stellen.

Antwoord: is inmiddels gedaan.