Home > Nieuws > Draagvlak en betrokkenheid
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Draagvlak en betrokkenheid

 
 
Draagvlak en betrokkenheid
 
Geschreven door Mirjam Römers, Dorpsraad   
dinsdag, 05 juli 2011 08:49

Terugkoppeling Dorpsraad Enquête

“Draagvlak en betrokkenheid”

 

In november 2010 heeft de Dorpsraad de enquête “Draagvlak en betrokkenheid” verspreid onder alle inwoners van Sterksel. 


Met deze enquête wilde de Dorpsraad inventariseren:
-  hoe dorpsgenoten tegen de dorpsraad aankijken;
-  wat dorpsgenoten verwachten van de dorpsraad;
-  hoe betrokken dorpsgenoten zijn bij de dorpsraad;
-  hoe de dorpsraad deze betrokkenheid zou kunnen vergroten.

De enquêteformulieren zijn verspreid tijdens de Dorpsavond op 25 november 2010, als bijlage bij het IDOP-Podium en waren te downloaden via het Virtueel Plein.

De uiteindelijke respons (19 respondenten) is helaas ver beneden verwachting en geeft dan ook geen representatief beeld weer.

In deze terugkoppeling volstaan we daarom met een globale weergave van de belangrijkste bevindingen.

De deelnemers verwachten van de dorpsraad dat zij pro-actief opkomt voor de belangen van Sterksel op lokaal, gemeentelijk en provinciaal niveau. Daarbij moet de leefbaarheid en levensvatbaarheid van het dorp steeds uitgangspunt zijn.

Verder verwacht men een grote betrokkenheid bij dat wat er leeft in het dorp, een luisterend oor, eerlijkheid en vooral ook een duidelijke en begrijpelijke communicatie richting de inwoners.

De meerderheid van de deelnemers geeft aan dat de Dorpsraad op dit moment aan deze verwachtingen voldoet en voelt zich betrokken bij de activiteiten. Diegenen die dit niet vinden, zouden graag een grotere vertegenwoordiging vanuit het dorp in de dorpsraad zien, bijvoorbeeld ook vanuit de verenigingen en/of vinden dat er nog te weinig zichtbare resultaten van de grond komen.

Op de vraag hoe het draagvlak van de Dorpsraad zou kunnen worden vergroot, komen als belangrijkste suggesties naar voren:

- Goed en regelmatig communiceren via b.v. De Parel en het Virtueel Plein;
- De jeugd meer betrekken;
- Meer kleinere werkgroepjes met ieder een specifieke taak vormen;
- Vaker enquêtes houden en de conclusies publiceren;
- Resultaten duidelijk laten zien;
- Informatie geven/communiceren in begrijpelijke woorden;
- Contacten met verenigingen leggen en onderhouden.

Verschillende deelnemers aan de enquête hebben aangegeven verder mee te willen denken over hoe de betrokkenheid bij de dorpsraad verder kan worden vergroot.

Ook blijkt dat de bereidheid om mee te werken aan korte kleinere projecten groot is.

 

Laatst aangepast op dinsdag, 05 juli 2011 08:52