Home > Nieuws > Iedereen moet kunnen meedoen; kanteling van de WMO.

Iedereen moet kunnen meedoen; kanteling van de WMO.

 
 
Iedereen moet kunnen meedoen; kanteling van de WMO.
 
Geschreven door Riemke Houtsma, redactie   
dinsdag, 05 juli 2011 08:59

28 juni was in dorpshuis Sterksel een bijeenkomst over de ‘kanteling van Wet Maatschappelijke Ondersteuning’ (WMO)

Dat wil zeggen dat de uitvoering van de WMO zo gekanteld wordt dat participatie aan de samenleving voor ieder mogelijk blijft; iedereen doet mee aan de samenleving.

Mee kunnen en blijven doen aan de samenleving
Niet een beperking staat voorop maar de bedoeling is dat in een gesprek met een consulent van de gemeente wordt gekeken naar oplossingen voor de beperking en naar mogelijkheden om te kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Dat vraagt een nieuwe manier van denken en doen: vanuit de hele persoon, vanuit oplossingen en niet vanuit de bestaande voorzieningen.
Betrokken beleidmakers, gemeenteleden, werkers en organisaties hebben nagedacht en gesproken over hoe de kanteling in de gemeente Heeze. Leende, Sterksel vorm kan worden gegeven.

Visie en beleid van de gemeente
De gemeente is sinds 2008 begonnen met het maken van beleid voor deze landelijke wet, die participatie aan de samenleving moet gaan waarborgen.
Charlotte Hooijmans, coördinator maatschappelijk  beleid vertelde wat de gemeente op de zogenaamde 9 prestatievelden tot nu toe heeft gedaan aan beleid en uitvoering en onderzoek.
Hein de Graaf  voorlichter van de VNG gaf aan hoe de VNG deze de kanteling ziet; korte lijnen, in een eerste contact met de vragende burger mogelijkheden en wensen onderzoeken om samen tot een goede oplossing te komen die resultaat oplevert.

Om de vraag op een goede manier op te lossen zal meer dan voorheen de gekeken worden naar mogelijkheden in de eigen omgeving; wat kan een bekende, buurvrouw of familielid betekenen in de oplossing? Kan deze misschien een boodschapje extra meenemen van de winkel?

Daarbij zal een omslag in het denken van ons allemaal nodig zijn:
Wat kan ik als persoon doen om iets bij te dragen aan wat er gebeurt om me heen? Zo kan ieder meedoen aan het zoeken naar wat je kunt bijdragen in je omgeving, met of zonder gebreken.

Inspiratie en ideeën voor de toekomst
Wat zien de aanwezigen voor mogelijkheden  om de kanteling vorm te geven?
Onder voorzitterschap van één van de aangestelde WMO consulenten hebben in groepen gebrainstormd over de mogelijkheden in deze gemeente.
Duidelijk is dat we met elkaar en voor elkaar meer kunnen doen en betekenen.

Eigenlijk iets wat we hier al lang kennen en doen, maar nieuw leven ingeblazen moet worden. Het punt is in deze dat we moeten zoeken naar een balans van geven en nemen. 

Eén van de ideeën is om het virtueel plein meer in te zetten voor de om vraag  en aanbod van diensten samen te brengen. 

Onder leiding van Jet van der Meijden werd het een inspirerende avond met nieuw kansen en mogelijkheden. 

Meer informatie vindt u op: 
http://www.cg-raad.nl/docs_en_pdfs/wmo/2010-Brochure_KantelingA4-2.pdf

Laatst aangepast op dinsdag, 05 juli 2011 09:24